TAVASZI PÁLYÁZATI KIÍRÁS (2023)

Jelen pályázat célja olyan rendezvények támogatása amelyek hozzájárulnak a
romániai magyar nők társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez és növeléséhez, a
családpolitika népszerűsítéséhez, az idősek segítéséhez, illetve a vállalkozó nők
támogatásához, az egészséges életmód kialakításához, a családon belüli erőszak
visszaszorításához, a nők jogainak ismertetéséhez, a nők és a férfiak közötti
esélyegyenlőség megteremtéséhez, olyan események szervezésével, ahol a nők bátran és
nyíltan tudnak beszélni mindennapi és nem mindennapi problémáikról, egymást erősíteni,
bátorítani és motiválni tudják.

Kiemelt témák:


A tavaszi pályázat tekintetében prioritást élveznek azok a programok, amelyek elsődleges
célközönségei a családok. Szívügyünk a család, így célunk, hogy minden lehetséges
módon támogassuk őket, olyan programokat szervezzünk, amelyek hozzájárulnak ahhoz,
hogy tartalmas időt tudjanak egymással tölteni, és biztonságban érezzék magukat és
szeretteiket itthon.


Ugyanakkor a jövő generációjáról is gondoskodnunk kell, fontos, hogy egészséges és
biztonságos környezetben tudjanak felnőni, tanulni és dolgozni. A fizikai biztonság mellett,
a lelki egészségükre is kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk, hisz egy kiegyensúlyozott felnőtt
úgy testileg, mint lelkileg is egészségesnek kell lennie.


A tavaly lezárult népszámlálás kivándorlási adatainak tükrében, az RMDSZ Nőszervezete
a „Sikeres Nők Iskolája” programjának fókuszát a fiatalok elvándorlásának
megfékezésére kívánja irányítani.


Idéntől a program keretében olyan, középiskolás diákoknak szervezett
beszélgetés-sorozatokat támogatunk, amelynek meghívottjai itthon, Erdélyben,
Romániában sikeres szakmai pályát befutó, közmegbecsülésnek örvendő személyek
(vállalkozók, pedagógusok, közéleti személyek, influencerek, „self-made men”-ek), akik
életútjuk alakulásáról, kezdeti nehézségeikről, itthon maradásuk indítékairól, előnyeiről
beszélnek hitelesen a fiataloknak.


Javasoljuk, hogy a programot a településen működő magyar középiskolák, tagozatok
vezetőivel közösen tervezzék meg, a diákok által kedvelt helyszíneken, meghívottakkal,
kérdezőkkel.


Tavalyhoz hasonlóan, továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az idősekre, hisz ők azok,
akiktől mindent megtanultunk, akik építettek minket, és segítettek elindulni, így nem szabad
megfeledkeznünk róluk! Az „Életet az éveknek – aktív időskor” című rendezvénysorozaton
belül olyan programok szervezésére lehet pályázni, amelyek segítik az idősebb generációt
abban, hogy boldogulni tudjanak a digitális világban, ugyanakkor hozzájárulnak ahhoz, hogy
szabadidejüket tartalmasan és hasznosan tudják eltölteni.


Ezen pályázati kiírás 2023. március 13. – augusztus 20. között megszervezésre kerülő
rendezvényeket támogatja.


Figyelem! Fontos változás, hogy egy civil szervezet csupán egy pályázatot nyújthat be,
kivéve a szórvány megyéket: Hunyad, Arad, Temes, Beszterce, Brassó, Fehér, Történelmi
Máramaros, Krassó-Szörény, Szeben, valamint a kárpáton kívüli megyék.

Pályázhatnak
● jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok
● pályázatok benyújthatók 2023. március 13. – augusztus 20. között megvalósuló
programokra
● akik elszámoltak az előző támogatással jelen pályázat benyújtásáig
Egyesületenként maximum 1 pályázat jogosult vissza nem térítendő résztámogatásra.

A pályázat benyújtásához és elszámolásához szükséges dokumentumok megtalálhatóak itt.

Spread the love