TAVASZI PÁLYÁZATI KIÍRÁS (2022)

Jelen pályázat célja olyan rendezvények támogatása amelyek hozzájárulnak a romániai magyar nők társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez és növeléséhez, a családpolitika népszerűsítéséhez, illetve a vállalkozó nők támogatásához, az egészséges életmód kialakításához, a családon belüli erőszak visszaszorításához, a nők jogainak ismertetéséhez, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez, olyan események szervezésével, ahol a nők bátran és nyíltan tudnak beszélni mindennapi és nem mindennapi problémáikról, egymást erősíteni, bátorítani és motiválni tudják.

Ezen pályázati kiírás 2022. április 1. – július 31. között megszervezésre kerülő rendezvényeket támogatja.
Idén is kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani az idős generációra és a nagycsaládokra, ezért minden szervezetnek ajánljuk, hogy olyan programmal is pályázzon, amely ezeket a célcsoportokat szólítja meg, továbbá a pályázók figyelmébe ajánljuk hogy megyénként legalább egy pályázat a Húsvéti zsongásként jól ismert program köré szerveződjön. Minden programhoz külön pályázat beküldését kérjük.

Figyelem! Fontos változás, hogy egy civil szervezet csupán egy pályázatot nyújthat be, kivéve a szórvány megyéket: Hunyad, Arad, Temes, Beszterce, Brassó, Fehér, Történelmi Máramaros, Krassó-Szörény, Szeben, Temes, valamint a kárpáton kívüli megyék.

FONTOS TUDNIVALÓK:

  • A  pályázatok benyújthatók április 1. – július 31. között megvalósuló programokra.  
  • Benyújtási határidő: 2022. április 1.  
  • Minden szervezet köteles legalább egy héttel a rendezvény előtt elindítani az online kampányt. 
  • Azok pályázhatnak, akik elszámoltak az előző pályázati támogatással jelen pályázat benyújtásáig (Előző pályázat elszámolási határideje 2022. március 10.).  
  • A jelen pályázat keretében legtöbb 3000 lej támogatási összeg igényelhető.  
  • Jelen pályázat elszámolási legvégső határideje 2022. augusztus 20.  

A pályázat benyújtásához és elszámolásához szükséges dokumentumok megtalálhatóak itt.

Spread the love