Egyedi kezdeményezés Kolozsváron: lakbértámogatásban részesülnek a családon belüli erőszak áldozatai

Átmeneti segítséget nyújt a hátrányos helyzetű, társadalmilag kirekesztett személyek, illetve családok számára Kolozsvár önkormányzata: a hétfői tanácsülésen megszavazta azt az Oláh Emese alpolgármester által kezdeményezett határozatot, amely alapján átvállalná a rászorulók lakásbérleti díjának egy részét. Az önkormányat határozatát a társadalmilag hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatását célzó törvényre alapozza.

A lakbérpótlékra azok a Kolozsvárra szóló személyazonossági igazolvánnyal, vagy tartózkodási engedéllyek rendelkezők jogosultak, akik legalább 24 hónapja a város lakosai. A lakbérpótlékot igénylők három kategóriáját határozta meg az önkormányzat. 

Jogosultak lehetnek a lakbérpótlékra: 

– a 26 év alatti, gyerekotthonból kikerült fiatal felnőttek; 

– a kolozsvári lakosként regisztrált hajléktalan személyek vagy családok, akik a város területén élnek; az olyan, lakás nélküli személyek, akiknek egy vagy több gyereke gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél él, de akik esetében kilátásban van a család egyesítése; 

A harmadik kategóriában a családon belüli erőszak áldozatai szerepelnek, akiknek a helyzetére az RMDSZ Nőszervezete által indított NEEEM-kampány is igyekszik felhívni a figyelmet. Ennek a kategóriának ilyen formában is segíteni azért fontos, mert Kolozsváron egyelőre nincs családon belüli erőszak áldozatai számára alkalmas menhely” – hangsúlyozta az RMDSZ alpolgármestere.

A lakbér-támogatást az önkormányzathoz tartozó Egészségügyi és Szociális Igazgatóság költségvetéséből fedezik a hatóságok.

A lakbér-támogatási programban részt vevő munkanélküli, de munkaképes személyeknek a támogatásért cserébe közmunkát kell vállalniuk egy bizonyos, a támogatás függvényében megállapított óraszámban.

A segélyből csak azok a kolozsvári illetőségű, gyermekotthonban nevelkedett, legfennebb 26 éves fiatalok, vagy családon belüli erőszak áldozatai részesülhetnek, akiknek havi nettó bevétele nem haladja meg a fejenkénti 1500 lejt. Segélyhez juthatnak ugyanakkor azok a társadalmi kirekesztettség által fenyegetett családok vagy egyedülálló személyek, akik esetében a havi nettó jövedelem családtagonként legfennebb 783 lej, illetve az egyedülállók esetében 1500 lej. Nem részesülhetnek a segélyből azok a kolozsvári lakosként nyilvántartott személyek, akik életvitelszerűen más helységben tartózkodnak.

A lakbér-támogatást igénylőknek eleget kell tenniük egy sor feltételnek: sem ők, sem családtagjaik nem lehetnek ingatlantulajdonosok, és nem élhetnek egy önkormányzati szociális lakásban; nem adhattak el tulajdonukban levő lakást az elmúlt tíz évben; lakásvásárlás vagy lakásépítés céljából sem részesülhettek állami segélyben.A támogatási kérés benyújtásakor az igénylőknek egy formanyomtatványt kell kitölteniük, aminek kielemzésekor az elbíráló bizottság megállapít egy bizonyos pontszámot. A pontszám és kategória függvényében az igénylők 900, 1200, de legtöbb 1400 lejes támogatásban részesülhetnek. A támogatást a lakástulajdonos számlájára utalja át a Szociális és Egészségügyi igazgatóság.

Spread the love