Csép Éva Andrea: Társadalmunk alapköve a család biztonsága

A második mandátumáért indul Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, aki tovább szeretné folytatni munkáját a képviselőház szociális és munkaügyi szakpolitikusaként. Az elmúlt négy évben 125 törvénytervezetnek volt a kezdeményezője vagy társkezdeményezője, melyekből mára már 44 emelkedett törvényerőre: ezek közül emlegethetjük az egymás után több gyermeket vállaló anyákat érintő diszkriminatív előírások eltörlését, az örökbefogadási folyamat gyorsítását, a családon belüli erőszak áldozatainak biztonságát, valamint a fogyatékkal élő személyek jogainak biztosítását, többek között akadálymentesítéssel, utazási támogatással, ingyenes orvosi szakvizsgálattal, valamint a védett műhelyek által kínált lehetőségekkel.

– A társadalomvédelem egy rendkívül kényes és sokakat érintő, mégis megvalósításokban nehezen felismerhető terület. Csép Éva Andrea, a szociális szféra különböző területein tevékenykedő szakemberekkel, valamint az érintett személyek által felvetett kérdések, gondok által térképezte fel az orvosolandó problémákat az elmúlt négy esztendőben. Ennek is vélhetően, bátran kijelenthetjük, hogy Csép Éva Andrea az RMDSZ-frakció egyik legeredményesebb szakpolitikusa volt, akinek nevéhez számos megvalósítás fűzhető.

– Valóban, tovább kell erősíteni a szociális hálót Romániában. A koronavírus-járvány igazolta, hogy milyen gyenge lábakon áll az egészségügyi és a szociális ellátás. Társadalmunk alapköve a család. Ebből kiindulva szükség van olyan családtámogatási csomagokra, amelyek többek között hozzásegítik a fiatalokat a családalapításhoz, ösztönzik a gyerekvállalást, gondolok itt lakásvásárlási kedvezményekre, adócsökkentésre a többgyerekes családok esetében és több, hasonló jellegű, családalapítást serkentő intézkedésre. Ez különösen fontos úgy az erdélyi magyarság, mint pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára. Ha megfelelő létbiztonságot és élhetőbb környezetet teremtünk fiataljaink számára, akkor nagyobb eséllyel tarthatjuk itthon őket, a szülőföldi boldogulást és családalapítást ösztönözve. Csak úgy tudjuk megvédeni az ifjú nemzedék tagjait, ha lehetőségeket teremtünk számukra: versenyképes munkahelyek, megfelelő lakhatási és megélhetési körülmények, valamint a jövőbe vetett biztonság gyanánt. Csak így  erősíthetjük az életútjuk előtt állók jövőbeli hitét. Egyértelmű kell legyen mindannyiunk számára, hogy csak egy erős bukaresti magyar képviselet tudja megvédeni a közösség biztonságát és fejleszteni a magyarlakta vidékeket.  Helyi és megyei önkormányzataink megerősödtek a helyhatósági választások során, amely mindazt bizonyítja, hogy tisztában vannak a helyi vezetők által elért eredményekkel és reménykedve bíznak a további tervek kivitelezésében is. Ahhoz viszont, hogy a helyi vezetők és döntéshozók továbbra is a fejlődés útján tartsák településeiket, egy erős bukaresti magyar csapatra van szükség, akiknek legfőbb céljuk a magyarlakta települések megsegítése. Nekünk az a feladatunk, hogy központi szinten, a törvényhozásban megoldást találjunk a megoldhatatlan problémákra, így segítve a helyi önkormányzatokat és az erdélyi magyarságot egyaránt. Ahhoz, hogy segíteni tudjuk egymást, szükség van az erős parlamenti képviseletre is.

– Tekintsünk vissza az előző négy évre. Sokszor bebizonyosodott, hogy nem egyszerű egy törvénytervezetet vagy módosító javaslatot keresztülvinni a Román Parlament jogalkotási folyamatán. Nem kizárólag a bürokatikus és bonyolult eljárásnak köszönhetően, hanem azért sem, mert sok esetben nagyobb értelemben vett konszenzusra és pártok feletti összefogásra van szükség. Meg kell értetni a többséggel, hogy mit akar a kisebbség és főként azt, hogy mindez kedvezni fog a többség számára is.

– Ez a parlamenti munka kihívása és szépsége is talán, hogy megtaláljuk a mindenki számára megfelelő kompromisszumos megoldást, kezdeményezéseink által valósítsuk meg a számunkra, erdélyi magyarok számára létfontosságú törvényes garanciát. Az elmúlt négy évben a képviselőház szociális és munkaügyi bizottságának titkára, valamint az esélyegyenlőségi bizottság tagja is voltam. A munkaügyi bizottság az egyik legösszetetteb tematikájú törvénytervezeteket foglalja magában. Az elmúlt néy évben foglalkoztam: nyugdíjtörvénnyel, munkaügyi törvényekkel, szociális területet érintő jogszabályokkal, amelyek az örökbefogadástól a fogyatékkal élő személyeken áthaladva, a szociális juttatásokig vezettek, valamint családpolitikával is. Nagyon fontos, hogy a jogalkotást megelőlegezze a problémák valós feltérképezése, hiszen olyan törvényeket kell kidolgozzunk, amelyek működnek a hétköznapokban, és nem megnehezítik, hanem megkönnyítik az érintettek életét.

Fogadóóráim során találkoztam olyan konkrét esetekkel, amelyekre mielőbbi jogi megoldást kellett találni. Több mint 50 személyből álló szakértői csoporttal dolgoztam együtt az elmúlt négy évben: gondolok itt úgy a szóban forgó területeken tevékenykedő állami intézmények, mint pedig civil szervezetek képviselőire is. Ezen személyek  a mindennapi munkájuk során ütköztek olyan nehézségekbe, amelyekre mielőbb törvényes orvoslást kellett eszközölni. Amint már említettem, az RMDSZ mindvégig kiemelt figyelmet szentelt azoknak a törvényeknek, amelyek egy erős védőháló megteremtését szolgálták a családok, az idősek és a hátrányos helyzetűek, kirekesztettek számára. Romániában egyre jobban súlyosbodik a mélyszegénység, és ennek negatív hatásainak a gyerekek vannak leginkább kitéve. Ennek enyhítése céljából lehetővé tettük, hogy az állami gondozásban levő gyermekeket nem 3 éves, hanem 7 éves korukig helyezhessék el nevelőszülőknél. A gyermekek pszichológiai fejlődésében rendkívül fontos, hogy ne a nagy gyerekközpontokban, hanem családoknál vagy nevelőszülőknél legyenek elhelyezve.   Kiemelném a fogyatékkal élő személyek jogaira vonatkozó jogszabály módosítását, gondolok itt az üzemanyag elszámolásának a lehetőségére, de beszélhetnék azokról az intézkedésekről is, amelyek a kismamákat érintették, azaz feloldották az egymás után több gyereket vállaló szülők esetében a diszkriminatív előírásokat. De beszélhetünk a legfrissebbről, az örökbefogadási törvényről is, amely két év munkájának az eredménye. Lerövidítettük az örökbefogadási procedúrát, hiszen az a célunk, hogy az árván maradt gyermekek mielőbb kikerüljenek az állami rendszerből, és megértő, szerető szülőkre találjanak. Nagyon kényes téma volt a családon belüli erőszak, valamint a jelenség  visszaszorítását célzó törvénymódosításom. Elértük, hogy a bántalmazót azonnal el tudják távolítani a közös otthonból, életbe lépett az azonnali távoltartási rendelet, amennyiben a család élete veszélyben van, ugyanakkor szigorítottunk a büntetéseken, amennyiben a bántalmazó megszegi a távoltartási rendeletet. Nem utolsósorban viszont, a nyugdíjasoktól kapott visszajelzéseket, a többgyerekes kismamák régi vágyát, valamint a néptancosokra vonatkozó diszkriminatív előírásokat figyelembe véve, jelentős módosításokat eszközöltünk a jövő szeptembertől érvénybe lépő új nyugdíjtörvényben. 

– Valóban érdemes folytatni a munkát, s amint akár egy-egy helyszíni riportból is láthatjuk, vannak olyan régiók, vidéki települések az országban, ahol valóban nagy szükség van a szociális védelemre. 

– Mindenhol szükség van egy biztos, kiszámítható szociális védőhálóra. Tovább szeretném folytatni az előző ciklusban elkezdett munkát, hiszen magam mögött tudhatok számos olyan megvalósítást, amely üdvözölendő volt mindannyiunk hétköznapjaiban, számos félutat bejárt és jó úton haladó törvénytervezetem van még a törvényhozási folyamatban már, valamint rengeteg tervvel és megoldásra váró problémával indulnék neki egy újabb mandátumnak. Elsősorban a már említett családtámogatási törvénycsomagra gondolok, amely rendelkezik a nagyszülői gyesről, a nagy családok támogatásáról, a szülők fizetett szabadnapjairól, az újszülött kelengyéről, avagy a junior értékjegyről. Ezt a törvénycsomagot az RMDSZ dolgozta ki és iktatta a parlamentben, és most döntőházként a képviselőházban vár végső döntésre. Fontos hangsúlyt kell fektessünk a családbarát munkahelyek teremtésének a jogi feltételeire. Segítenünk kell a civil (nemkormányzati, egyházi) szociális szolgáltatókon, mert az állam feladatának jelentős részét vállalják át, mégis az elszámoláskor folyamatos megaláztatásban van részük, árva gyerekként kezelik őket. Számukra egy hosszútávú, megbízható és kiszámítható támogatási rendszert kell kidolgoznunk. Továbbá, egyre több egyedülálló szülő keresett meg és kért segítséget, azt gondolom, eljött az ideje, hogy átgondoljuk az egyszülős családok jogosultságait, támogatásait is. 

– Nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy a vírusjárvány miatt különös feladat hárul nemcsak a kormányra, hanem a döntéshozókra, hiszen nem tudjuk, meddig tart még ez az időszak, amelynek egyelőre beláthatatlan társadalmi, gazdasági következményei lehetnek. 

– Először is sajnos azt tapasztalhattuk, hogy a járványügyi helyzetben inkább románul kommunikáltak a lakossággal. Az RMDSZ kötelességének érezte, hogy folyamatosan tájékoztassa a magyar embereket a járványhelyzetről, az erre vonatkozó jogszabályokról, a különböző eljárásokról, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Az is kiderült, hogy nagyobb szerepet, feladatot kell adni a helyzet kezelésében az önkormányzatoknak, hiszen ezen a szinten jobban ismerik a helyi vonatkozású konkrét helyzetet, mint központilag Bukarestben, és így őket kell felhatalmazni arra, hogy egészségvédelmi, valamint az ezzel kapcsolatos oktatási kérdésékben döntsenek. Javítani kell a járványügyi ankétok készítésének módszerét is. És ami fontos, hogy növelni kellene a teszteléseket újfajta protokollal, ami lehetővé tenné a heti ingyenes teszteléseket elsősorban a háziorvosi és kórházi személyzet, illetve az oktatási intézmények kinyitását követően az ott dolgozó pedagógusok és adminisztratív munkát végzők számára. Emellett fontos, hogy a fertőzöttek száma miatt ne szenvedjen hiányt a más krónikus betegséggel, vagy sürgősségi esetben kórházi kezelésre szorultak ellátása. És csökkentenünk kell a bürokráciát a teszteléshez, megelőzéshez szükséges eszközök felvásárlásában. Természetesen támogatjuk az olyan gazdaságvédelmi intézkedéseket is, amelyekkel csökkentjük a vírusjárvány hatását mint a kisvállalkozók, helyi termelők, gazdák felkarolása stb. A munkahelyek biztonsága mindenki számára elsődleges kérdés kell legyen a következő nehéz időszakban. Lesz tehát bőven teendőnk az elkövetkezendő négy évben is. Én erre kérem az Önök támogatását!

Spread the love