Az RMDSZ Nőszervezetének felhívása a Kárpát-medencei magyar nőszervezetekhez

A Kárpát-medencei magyar közösségek nemzeti identitásának megőrzése és erősítése, a szülőföldön való boldogulásuk mindannyiunk közös érdeke. Fontosnak tartjuk, hogy magyar közösségeink a Kárpát-medencében új, európai szintű védelmet kapjanak ezen értékek megőrzésére. Éppen ezért kötelességünknek tartjuk az anyanyelv-használatot és az anyanyelvű oktatást támogató, a kultúránkat és nemzeti szimbólumainkat védő kezdeményezések felkarolását és támogatását. Ennek érdekében támogatjuk az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által kidolgozott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést, amely az Európai Unió támogatását kéri az európai őshonos nemzeti kisebbségek védelmében.

Amennyiben egymillió uniós polgár közösen támogatja aláírásával az európai polgári kezdeményezést, az Európai Bizottságnak napirendre kell tűznie az őshonos nemzeti kisebbségek javaslatait. A kezdeményezőkkel együtt valljuk, hogy olyan Európát akarunk, ahol a nemzeti közösségek szabadon használhatják anyanyelvüket, szabadon rendelkezhetnek iskoláikról, és ahol nem hátráltatják a nemzeti régiók gazdasági megerősödését.

Álságosnak véljük, hogy miközben az Európai Unió a csatlakozás előtt álló országokon számon kéri a kisebbségek védelmét, illetve számos alkalommal nyilvánul meg akár más kontinenseken történt kisebbségellenes esetek kapcsán is, aközben befele, a tagállamok fele semmilyen ellenőrzési mechanizmust vagy követelményrendszert nem léptetett életbe, annak ellenére sem, hogy számos eset bizonyítja: a kisebbségek számára nem jelent megoldást, hogy a kisebbségvédelem kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozzon. Ezért kérjük az Uniót, hogy védje, támogassa az őshonos kisebbségeket, és garantálja jogaikat.

Az egymillió aláírásból összegyűlt már 900 000, nagyon közel már a cél! Azonban szükség van arra, hogy a következő 2 hétben mindannyian álljunk az ügy mellé, és minden rendezvényen, de akár házról-házra kopogtatva gyűjtsük össze a szükséges aláírásokat! Mutassuk meg mindenkinek, hogy mi, Kárpát-medencei magyarok egy erős közösség vagyunk, aki akar, és tud tenni azért, hogy megmaradjon és gyarapodjon szülőföldjén.

A magyar közösségek elkötelezett védelmezőiként tehát arra kérjük Kárpát-medencei magyar testvér-szervezeteinket és minden, jogainkért tenni akaró magyar embert, hogy aktívan vegyenek részt az aláírásgyűjtésben, hisz ez a mi ügyünk, a mi jövőnk záloga!

A kezdeményezés online, a www.jogaink.eu oldalon, illetve a papíralapú aláírással egyaránt támogatható.

Spread the love