A képeket is szeretném nyomtatni

A családok támogatása nélkül nincs jövő! Családvédelmi akciótervet fogadott el az RMDSZ Nőszervezete

2019-12-03
Az RMDSZ NÅ‘szervezete új elnökségének megválasztása mellett számos fontos programpontja volt a november 29-30. között megszervezett VII. Országos Küldöttgyűlésnek, Marosvásárhelyen. Kiértékeltük az elmúlt két év munkáját és meghatároztuk a következÅ‘ két év prioritásait, valamint családvédelmi akciótervet fogadtunk el az elvándorlás csökkentése, illetve a gyermekvállalási kedv növelése érdekében. "A jövÅ‘ évi választásokon azt szeretnénk, hogy 500 nÅ‘ képviselje az önkormányzatokban az erdélyi magyar közösség érdekeit.” – hangsúlyoztuk az RMDSZ NÅ‘szervezetének VII. Országos Küldöttgyűlésén, Marosvásárhelyen. Mi, az RMDSZ NÅ‘szervezete legfontosabb feladatunknak tartjuk az erdélyi magyar nÅ‘k támogatását abban, hogy megtalálják és megállják a helyüket az élet minden területén. Az önkormányzati képviseletünket jelentÅ‘sen meg kell növelni, hisz kiváló szakemberek vannak köztünk, akik hozzájárulnak a politikai élet és a közösségünk képviseletének megújulásához. A küldöttgyűlés elsÅ‘ napján fontos szerepet kaptak a területi, illetve megyei elnökök, akik beszámoltak az elmúlt két év tevékenységeirÅ‘l. Ezt követÅ‘en panelbeszélgetéseket hallhattak a jelenlévÅ‘k: elsÅ‘ként Csép Éva-Andrea parlamenti képviselÅ‘t Hegedüs Csilla szóvivÅ‘ kérdezte a NÅ‘k Ellenei ErÅ‘szak Elleni Mozgalom eredményeirÅ‘l, majd Ambrus Izabella és Csép Éva Andrea a Mozgalom kezdeményezÅ‘je, tárta fel a családon belüli erÅ‘szak megszüntetésének lépéseit. Porcsalmi Bálint RMDSZ ügyvezetÅ‘ elnök a nÅ‘k közéleti szerepvállalásának kiemelt fontosságáról és a nÅ‘i politikusok megítélésérÅ‘l beszélt. Végezetül Horváth Anna RMDSZ ügyvezetÅ‘ alelnök és Varga-Pál Petri Zsolt vállalkozó a szakmai siker és a kiegyensúlyozott családi élet kihívásairól beszélgetett Hegedüs Csilla RMDSZ szóvivÅ‘ moderálásával. A VII. Országos Küldöttgyűlés második napján Kelemen Hunor Szövetségi elnök köszöntötte az egybegyűlteket, és méltatta a NÅ‘szervezet közösségépítÅ‘ munkáját. Péter Ferenc, Maros Megyei RMDSZ elnök és Soós Zoltán Marosvásárhely polgármester-jelöltje is arról beszélt, hogy mennyire fontos a nÅ‘k jelenléte a döntéshozatalban. Az idei tanácskozás során a nÅ‘k politikai illetve közéleti szerepvállalásának  fontosságának hangsúlyozása mellett, a családvédelem is terítékre került. Az RMDSZ NÅ‘szervezeteként úgy gondoljuk, hogy a családok hathatós támogatása nélkül veszélybe kerülhet az erdélyi magyar közösség jövÅ‘je, ezért akciótervet fogadtunk el a romániai családpolitika szükségességérÅ‘l és irányvonalairól. „Tekintettel a fiatalok elvándorlásának és külföldön való családalapításának aggasztó következményeire, valamint a romániai családpolitikai intézkedések három évtizede tartó háttérbe szorulására, és az oktatási rendszer alulfinanszírozására, az RMDSZ NÅ‘szervezete felhívja a figyelmet a gyermeket nevelÅ‘ családok tehermentesítésének, a családi és szakmai élet összeegyeztethetÅ‘ségének fontosságára.” – olvasható a hétvégén elfogadott nyilatkozatban, amelyben a konkrét törvénykezdeményezések is szerepelnek. A gyermeket nevelÅ‘ családok számára elérhetÅ‘ adó–, és illeték kedvezmények, illetve a kedvezményes lakásvásárlási–, lakásbÅ‘vítési–, és lakásépítés hitelprogram bevezetését, a többgyermekes családok autóvásárlási támogatását, valamint a bölcsÅ‘dei ellátás normatív finanszírozását szabályozó törvény azonnali életbe léptetését is kérjük a román politikai pártoktól. Ugyanakkor arra buzdítjuk az RMDSZ színeiben megválasztott polgármestereket és tanácselnököket, hogy lehetÅ‘ségeikhez mérten kezdeményezzenek családtámogató, gyermekvállalást ösztönzÅ‘ intézkedéseket. Mindezek mellett a VII. Országos Küldöttgyűlésen új elnökséget is választottunk. A szavazás eredményeként az elnöki tisztségét továbbra is Bíró Rozália parlamenti képviselÅ‘ tölti be, az ügyvezetÅ‘ elnök Bogya Anna lett. A tisztújítás során megválasztott alelnönök névsora a következÅ‘: Horváth Anna Önkormányzatokért és tanügyért felelÅ‘s alelnök, Csép Éva-Andrea Szociális és családügyekért felelÅ‘s alelnök, Hegedüs Csilla Kommunikációért felelÅ‘s alelnök, LÅ‘rincz Csilla Székelyföldért felelÅ‘s alelnök, LÅ‘rincz Helga Közép-Erdélyért felelÅ‘s alelnök, Major Melinda Partiumiért felelÅ‘s alelnök, Tudor Veronka Kárpátokon kívüli területekért felelÅ‘s alelnök, Horváth Anna Önkormányzatokért és tanügyért felelÅ‘s alelnök, Csép Éva-Andrea Szociális és családügyekért felelÅ‘s alelnök, Hegedüs Csilla, Kommunikációért felelÅ‘s alelnök, Ambrus Izabella Civil szervezetekkel való kapcsolattartásért felelÅ‘s alelnök, Bálint Margit Külkapcsolatokért felelÅ‘s alelnök, Frunda Csenge Ifjúságért felelÅ‘s alelnök és Márkus Etelka Nyugdíjasokért felelÅ‘s alelnök.

Nyomtat