Az Európai Unió szegényebb lenne a nők szakértelme nélkül!

2019-05-03


Európának szüksége van a nők tudására, szervezőkészségére, közösségformáló erejére! Együtt erősek vagyunk, súlyunk van, nem tudják a szőnyeg alá seperni problémáinkat. Közös felelősségünk, hogy Európa erősödjön, Erdély fejlődjön! Együtt változásokat generálhatunk, együtt teremthetjük meg azt az Erdélyt, amelyben jó élni, amelyben közösségünk gyarapodik, településeink fejlődnek, gazdáinkat, vállalkozásainkat, iskoláinkat támogatja az Unió. Így köszöntötte Biró Rozália, az RMDSZ Nőszervezet elnöke az RMDSZ EP-listáján szereplő nőket, akikkel Kolozsváron találkozott.

„Büszkeség, hogy ilyen erős csapatot mutathatunk be, olyan hölgyeket, akik igazi közösségformálók, akik kellőképpen tudják képviselni érdekeinket. Az Európai Unió változásában szükségünk van a nők lendületére, szemléletmódjára, hiszen így, együtt tudjuk képviselni mindannyiunk érdekét” – mondta el Oláh Emese. Hozzátette, örül annak, hogy Kolozsvárt választották helyszínül, hiszen a város önkormányzata itt összesen 420 millió euró értékben nyújtott be vagy dolgozott ki projekteket a 2014-2020-as költségvetési ciklusban. Így új villamosok, trolibuszok, és autóbuszok érkeztek a városba, megújult a városi kórház és készült el több tömbház hőszigetelése is, bizonyítva azt, hogy az EU-s támogatások által fejlődhetnek igazán településeink.

„A Nőszervezet úgy gondolja, hogy egy erős Európát csak erős közösségek alkothatják. Ezek a nők sokéves tapasztalattal rendelkeznek közösségépítés terén. Mi azt szeretnénk, hogy egyenlő jogú polgárai legyünk az Uniónak, hogy egyházainkkal, civil szervezeteinkkel együtt tegyük a dolgunk, megfelelő infrastruktúrát biztosítva az itthoni közösségeinknek. Az Európai Uniónak változnia kell, figyelmét az emberekre kell fordítsa, ezért kiemelten fontos, hogy az EP-ben jóval nagyobb arányban legyenek jelen női képviselők, akik ezt a változást megvalósíthatják” – nyilatkozta Biró Rozália.

A közös sajtótájékoztatón Hegedüs Csilla elmondta, hogy az Európai Parlamenti választásoknak soha nem volt még ekkora tétje, mint idén. Az Unió változások előtt áll, most dől el, hogy ennek a változásnak vesztesei vagy nyertesei leszünk, hogy településeink tovább fejlődnek-e uniós forrásokból, erős magyar képviselet fog-e dolgozni értünk Európában, vagy csak a magyarellenes román politikusok hangja fog hallatszani Brüsszelben. „Tavaly bebizonyítottuk közösségünk erejét, hiszen több mint 320 ezer aláírást gyűjtöttünk a Minority Safe Pack kezdeményezéshez, az igazi próba azonban még hátravan! Május 26-án eldől, hogy mekkora súlyunk lesz Európában. Azt szeretnénk, ha Európa szavatolná a kisebbségeket védő törvényt, hogy senki se űzhessen gúnyt himnuszunkból és nemzeti szimbólumainkat, anyanyelvünket szabadon használhassuk. Azt akarjuk, hogy az Unió elismerje kultúránkat, hagyományainkat, ne alkalmazzon velünk szemben kettős mércét! A pragmatikus transzilvanizmus jegyében pedig az a célunk, hogy minél több európai döntéshozót elhívjunk Erdélybe, hogy itt tájékozódhassanak az erdélyi realitásról, hiszen így válhatnak partnereinkké, így képviselhetik igazán jogainkat” – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy azért is kell harcolnunk, hogy a támogatások megmaradjanak, növekedjenek. Mindezek eléréséhez szükségünk van a közösségi összefogásra, hogy minél többen elmenjünk szavazni, és ne hagyjuk másra a döntést.

SzÅ‘cs Ildikó, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatója szerint Erdélyben növelni kellene a versenyképes, nyugat-európai oktatás szintjét.  „A kollégium felújítása példaértékű közösségi összefogással és az európai uniós támogatásoknak köszönhetÅ‘en valósulhatott meg. Gyerekeink biztonsága érdekében, szeretnénk, hogy uniós törvény garantálja anyanyelvhasználatunkat, a román állam ne korlátozhassa ennek használatát az oktatásban. Ugyanakkor szorgalmazni kell a digitális eszközök használatát, a vállalkozói kedvet elÅ‘segítÅ‘, az innovatív és kreatív gondolkodást fejlesztÅ‘ projektek támogatását” – mondta.

Máté Márta dévai tanácsos a szórványmagyarság szempontjából beszélt május 26-a tétjéről, hiszen ott rendkívüli figyelmet kell fordítani arra, hogy közösségünk megőrizhesse nemzeti identitását, hogy ne sérüljenek anyanyelv- és szimbólumhasználati jogaink. „Ugyanakkor fontos, hogy fiataljaink az Erasmus programot is kellőképpen kihasználhassák, hiszen így széleskörű tudást, tapasztalatot szerezhetnek. Ezért nagyon fontos, hogy ott legyünk, ahol a döntések születnek, hiszen mi tudjuk, leginkább mire van igazán szükségünk” – részletezte.

A nagyváradi önkormányzati képviselő, Pető Dalma az EU-s pályázatok fontosságát említette célkitűzésül, hiszen azt látja Nagyváradon, hogy ezekből a pénzekből a város szépül, az emberek életkörülményei javulnak, közösségeink erősödnek. „Nagyváradon már 2004-ben pályáztunk a nagyváradi vár felújítására, ma már büszkén mutogatjuk az eredményeket. Az erdélyi települések, a magyar önkormányzatok sikeresebben pályáztak és több pénzt kaptak, mint az ország többi része. Ezért tovább kell növelni a támogatásokat! Azokat támogassa az Unió, akik élnek a lehetőségekkel!” – emelte ki.

Gorbai Mária Melinda marosvécsi tanácsos is kitért az oktatásban való innovatív módszerek bevezetésére, és elmondta ugyanakkor, hogy Maros megye a központi fejlesztési régió legnagyobb mezőgazdasági potenciállal rendelkező közigazgatási egysége. „Több ezer ember életét egyszerűsítik meg a területalapú támogatások, ezért azt kérjük az uniótól, ne csökkentse azokat, hiszen ez az erdélyi gazdák és családjaik megélhetését veszélyeztetné. Azért kell dolgozni, hogy a gazdák egyszerűbben pályázhassanak uniós pénzekre, jobb tájékoztatást kapjanak, könnyebb legyen az uniós pályázatok előkészítése” – fűzte hozzá.

A fiatalok Európájáról beszélt Bogya Anna a Nőszervezet ifjúságért felelős alelnöke. „Az Uniós csatlakozás legnagyobb haszonélvezői a fiatalok, akiknek teljesen természetes, hogy Románia az Unió része. Ez a generáció szabadon utazik, tanul, dolgozik az Unió területén. A mi feladatunk az, hogy a fiatalok számára olyan otthont teremtsünk, ahol jó élni és ahova megéri visszatérni, ahol családot tervezhetünk, ahol el tudjuk képzelni jövőnket. Ezt értük és velük közösen kell megtennünk” – hangsúlyozta.

hozzászolás