Sikeres évet értékelt az RMDSZ Nőszervezete országos küldöttgyűlésén

2018-12-17


138 200. Ennyi erdélyi magyar embernek nyújtott kezet, ennyi erdélyi magyarhoz került közelebb az RMDSZ Nőszervezete, derült ki a december 14 – 15-e között Kolozsváron szervezett VI. Országos Küldöttgyűlésen, amelyen több mint 120-an vettek részt.

„2018 az építkezés, az értékfelmutatás, és az érdekérvényesítés éve volt. KiemelkedÅ‘en fontos programunk volt a Sorsfordító nÅ‘k, amit minden bizonnyal folytatnunk kell, hiszen meg kell mutatnunk azokat az értékteremtÅ‘ nÅ‘ket, akiknek munkássága példaértékű közösségünk számára. Ugyanakkor, folytatni szeretnénk az IdÅ‘sbarát közösséget építünk programunkat, és azokat a partnerségeket, amelyeket kialakítottunk részben az egyházak nÅ‘szövetségeivel, részben a romániai politikai pártok nÅ‘szervezeteivel, a Kárpát – medencei és az európai néppárti nÅ‘szervezetekkel közösen” – összegezte Biró Rozália az RMDSZ NÅ‘szervezetének elnöke. Továbbá, köszönetet mondott azért, hogy annyian dolgoztak azért, hogy közösségünk erÅ‘södjön, épüljön, hiszen meggyÅ‘zÅ‘dése, hogy csakis ilyen kitartó és önzetlen munkával tudnak továbbra is jövÅ‘t biztosítani itthon, Erdélyben. A jövÅ‘ év kihívásairól beszélve elmondta, hogy két választási kampány is lesz, és mindkettÅ‘ben az erdélyi magyarságnak az erejét kell felmutatnia. Az európai parlamenti választásokról elmondta, hogy ott kell lenniük, ahol a bennüket érintÅ‘ döntések megszületnek, és nemcsak részesei, hanem irányítói kell legyenek az európai folyamatoknak. 

A Küldöttgyűlésen részt vett Kelemen Hunor szövetségi elnök is, aki elmondta, hogy a Szövetséget sokszor alakították, amikor megerősítették platformjainkat, amikor az ifjúsági szervezetekkel partnerségbe kezdtek, majd akkor, amikor megfogalmazták azt az igényt, hogy Nőszervezetet alapítsanak.

„A NÅ‘szervezet létrehozásával nem tettünk egyebet, mint ami a világ legtermészetesebb dolga. Az elmúlt idÅ‘szak azt bizonyítja, hogy rajtatok keresztül eljutottunk olyan kisebb közösségekhez is, ahova a férfiaknak nem sikerült. Ez azt mutatja, hogy jó úton vagyunk, azok a tevékenységek és kezdeményezések, amelyeket a helyi és megyei nÅ‘szervezetek országos koordinálással végeznek, sikeresek” â€“ értékelte a küldöttgyűlésen részt vevÅ‘ nÅ‘k tevékenységét a szövetségi elnök. Köszönetet mondott mindenkinek, azoknak is, akik szkeptikusak voltak az elején, de idÅ‘vel belátták a NÅ‘szervezet létjogosultságát: a nÅ‘i kvóta bevezetésekor bár volt ellenállás, ma már elÅ‘rébb vagyunk, mint akkor – nyomatékosított  â€žA változás szükséges, sokszor nehéz is. Apróbbnak tűnÅ‘, de nagy változásokat esetenként hamar el lehet érni, de amikor a mentalitást kell megváltoztatni, hosszú idÅ‘re van szükség” â€“ tette hozzá Kelemen Hunor.

A küldöttgyűlésen Rónaszékiné Keresztes Mónika, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa a közössségépítő mozgalmak fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra biztatta az egybegyűlteket, hogy továbbra is tegyenek a közösségért, a magyarság megmardásáért, hagyományaink ápolásáért.

Hegedüs Csilla elmondta: azért szeretne indulni az európai parlamenti választásokon, mert úgy gondolja, hogy Európának meg kell tudnia azt, hogy mi zajlik igazából Romániában. â€žA hatalom próbálja megfélemlíteni polgármestereinket, ingatlanjainkat visszaállamosítják, és állandóan büntetik elöljáróinkat nemzeti szimbólumaink használata miatt” – nyomatékosított. Legfontosabb célkitűzésként az európai kisebbségvédelmi törvény kidolgozását tartja, amely biztosítaná minden Å‘shonos kisebbség számára az egyenlÅ‘ jogokat, az anyanyelvhasználatot, a jövÅ‘t, itthon a fejlÅ‘dÅ‘ Erdélyben.

Oltean Csongor a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke örömét fejezte ki, amiért az elmúlt idÅ‘szakban a NÅ‘szervezet és a MIÉRT közösen dolgozhatott: képzéseket szerveztek fiatal nÅ‘knek, amelyek az önbizalom erÅ‘sítésérÅ‘l, a vezetÅ‘i készségek fejlesztésérÅ‘l és a motiváció megerÅ‘sítésérÅ‘l szóltak. A MIÉRT és a NÅ‘szervezet viszonya ez által is erÅ‘södött, továbbra is közös projektekben gondolkodnak.

2018-ban a Mága Zoltán hegedűművész jótékonysági koncertsorozata Ã©s a Kaláka betlehemes turnéja vonzotta a legnagyobb közönséget, de a Mosolygós karácsonyt! Ã©s a Húsvéti zsongás nevet viselÅ‘ programok is családiassá, örömtelivé tették sok magyar család ünnepét. Ugyanakkor, kiemelt figyelmet fordítottak a fiatal lányok képzésére a NŐ az esély! képzéssorozatuk által, ahol 6000 diákot tájékoztattak a nÅ‘k elleni erÅ‘szak következményeirÅ‘l, súlyosságáról, és több mint 60 sorsfordító nÅ‘t díjaztak. Mindemellett közösségépítÅ‘ tevékenységek voltak a közös fÅ‘zések, a közös ajándék- és adventi koszorúkészítés, kirándulások és sportolás, a Székelyföldi nÅ‘k konferenciája, a pedagógus-találkozók is, derült ki a megyei nÅ‘szervezetek beszámolójából.

A magyar történelmi egyházak nőszövetségeinek képviselői köszönetüket fejezték ki a Nőszervezet munkájáért, és elmondták, szeretnék folytatni azokat a programokat, amelyeket partnerségben működtetnek.

A NÅ‘szervezet alelnökei egy-egy kiemelt programról számoltak be. Csép Éva Andrea a NÅ‘k Elleni ErÅ‘szak Elleni Mozgalomról beszélt, amelynek eredményei között a törvénymódosítás, az erdélyi magyar társadalom tájékoztatása és a tudatosítás töltötte be a legnagyobb szerepet. A megvalósítások között kiemelte a www.neeem.ro honlap létrejöttét, amely a bántalmazott nÅ‘knek és a segíteni vágyóknak nyújt tájékoztatást, illetve azt, hogy már elkezdték létrehozni a bántalmazó nÅ‘ket védÅ‘ központokat. Az általa benyújtott törvénymódosításnak köszönhetÅ‘en bevezették a nÅ‘ket védÅ‘ sürgÅ‘sségi távolságtartási rendeletet, illetve szigorítottak a bántalmazók büntetésén.

Bálint Margit az Európai Néppárt NÅ‘szervezeteiben elért sikerekrÅ‘l beszélt, ahol mindig példaként említik az RMDSZ NÅ‘szervezetét, és amelynek köszönhetÅ‘en újraválasztották Biró Rozáliát az Európai Néppárt NÅ‘szervezetének alelnökévé.

Bogya Anna a fiatal lányokat célzó NŐ az esély képzésrÅ‘l számolt be, amely során közel száz fiatal nÅ‘nek segítettek abban, hogy olyan programokat találjanak ki és valósítsanak meg, amelyek kimondottan róluk és nekik szólnak.

LÅ‘rincz Csilla a nÅ‘k szerepérÅ‘l beszélt a fenntartható fejlÅ‘désben, és elmondta, hogy az általa vezetett igazgatóság dolgozta ki Románia fenntartható fejlesztési stratégiáját, amelynek lényeges eleme az esélyegyenlÅ‘ség, a környezettudatosság.

Kovács Irénke a nÅ‘k nevelésben betöltött szerepérÅ‘l nyilatkozott, hiszen ez kulcsfontosságú a jövÅ‘ generációinak a nevelésében: anyaként biztonságot, követendÅ‘ mintát nyújt gyerekeinek, pedagógusként pedig a szocializálódás útján indítja el Å‘ket. A nÅ‘ket hatalmas erÅ‘ és kitartás jellemzi, a pillanatnyi sikertelenségek ellenére sem adja fel céljait.

LÅ‘rincz Helga a pedagógusképzés fontosságának adott hangot, és annak, hogy a szórványban mennyire fontos a közösségépítés, amelyben a NÅ‘szervezetnek kiemelten fontos szerepe van.

Major Melinda a Mága jótékonysági koncertsorozatot említette mintaértékűnek, amely által a NÅ‘szervezet 15 000 embernek nyújtott örömöt.

Tudor Veronka a Kárpátokon kívüli NÅ‘szervezetek tevékenységeinek kihívásait ismertette.

Laczikó EnikÅ‘ Ã¡llamtitkár szerint a kisebbségvédelemben és a kisebbségi jogok érvényesítésében szükség van a nÅ‘i bátorságra, kitartásra, mivel az erdélyi magyarság céljaink elérése érdekében még számos tennivaló van.

Horváth Anna a 90 kongresszusi küldött nevét ismertette, akik az RMDSZ NÅ‘szervezetét az RMDSZ jövÅ‘ évi kongresszusán fogják képviselni.

A küldöttgyűlés Kádár Magor motivációs elÅ‘adásával zárult, majd a résztvevÅ‘k áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendÅ‘t kívántak egymásnak és közösségeiknek.hozzászolás