Sikeres és tenni akaró nők napja. Megalakult az RMDSZ női szervezete

2013-09-28

Több fotó megtekintéséhez kattintson ide !

Fotó: Banga Előd - Ernő

A romániai magyar, közösségükért tenni akaró, aktív, sikeres nők életében nem volt hasonló jellegű esemény, közel 200 nő jelenlétében, lehetőséget adódik arra, hogy a szervezet tagjai megismerjék és meghallgassák egymást. Olyan kiemelkedő, példaértékű nők fogják megosztani hasznos tapasztalataikat és érdekes élményeiket, akik az élet legkülönbözőbb területein álltak helyt és bizonyítottak.

A nagyszabású eseményt Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere, az Országos Kezdeményező Bizottság tagja nyitotta meg, köszöntő beszédében üdvözölte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy az Országos alakuló Küldöttgyűlésnek helyet adó Sétatéri Kaszinó 185 évvel ezelőtt hasonló kezdeményezés által valósult meg, hiszen a mai Sétatér kialakítását a Jóltevő Asszonyi Egyesületnek köszönhetjük. „Alig négy hónap alatt 22 megyei és területi szervezetünk alakult meg. Önöknek, tisztelt küldöttek, a lelkesedése és munkája, igazolja, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a megfelelő pillanatban döntötte el, hogy létrehozza saját nőszervezetét, támogatja annak önálló, lentről felfele építkező megszerveződését, teret biztosít választott vezetőinek a helyi és országos döntéshozatali testületekben” – hangsúlyozta Horváth Anna alpolgármester köszöntő beszédében, majd hozzátette: „mindannyiunknak erőt, kitartást, munkakedvet kívánok, hogy a ma itt oly szép számban és magas szinten képviselt szervezetekkel együttműködve egyre hangsúlyosabb szerepet vállalhassunk a Romániai Magyar Demokrata Szövetség eljövendő feladatainak teljesítésében” – zárta felszólalását Horváth Anna.
 
Borbély László politikai alelnök beszédében hangsúlyozta: szükség volt egy ilyen szervezetre, hiszen nagyon sok ügyes, felkészült női politikus, illetve különböző vezetői pozíciót betöltő magyar nő tevékenykedik a Szövetségen belül, akik az utóbbi években is folyamatosan kivették részüket a társadalomszervezésből. ,,Ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy mi egy politikai szövetség vagyunk, és nem egy párt. E szövetségen belül pedig fontos, hogy a civil társadalmat képviselő szervezetekkel, valamint az egyházakat képviselő vezetőkkel szoros kapcsolatot tartsunk fenn, ez által is erősítve azt, amit 1990-ben fogalmaztunk meg. Nem véletlen, hogy minden történelmi egyház nőszervezetének képviselője jelen van a mai napon, mint ahogyan az sem, hogy a romániai fontos politikai pártok nőszervezeteinek vezetői is itt vannak ezen a küldöttgyűlésen. Azt jelenti, hogy egyrészt elismernek minket, mint a romániai magyarság legitim képviselőit, másrészt pedig azon szándékukat is jelzi, hogy együtt akarnak működni az RMDSZ nőszervezetével” – fogalmazott Borbély László, hozzátéve: „számítunk arra, hogy a következő időszakban együtt javítsunk az erdélyi magyarság helyzetén, illetve, hogy a nőszervezet megalakulásának köszönhetően, a jövőben több nőnek lesz lehetősége mind a politikában, mind pedig a saját szakmájában fontos szerepet betölteni a romániai magyarságon belül.”
 
Kelemen Hunor szövetségi elnök videóüzenetben köszöntötte az RMDSZ női szervezetének első Országos Küldöttgyűlését. „Közös célunk, hogy erős legyen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amely akkor lesz erős, ha erős a női tagozat is. Az önök mindennapi munkája a Szövetség életében, az önök hozzájárulása teszi erősebbé, gazdagabbá a szervezetet. Polgármesterek, alpolgármesterek, magas rangú kormányzati tisztviselők, megyei és önkormányzati tanácsosok szép számban kerültek ki az önök soraiból. Ezt erősíteni kell.” ‒ hangsúlyozta Kelemen Hunor, majd hozzátette: „a Szövetségnek és a romániai magyar érdekképviseltnek egyaránt szüksége van a nőszervezet munkájára, tagjai áldozatvállalására.” 
 
,,Egyenes beszéddel és baráti gondolatokkal gratulálok a mai eseményen Önöknek. Azok a pártok, akik komolyan veszik a nők szerepvállalását a szervezeten belül, csak tovább fejlődhetnek” – hangsúlyozta Andrea Paul Vass, a Demokrata Liberális Párt női szervezetének alelnöke köszöntésében. Kifejtette, hogy a nők egy olyan korlátlan energia, kompetencia és empátia tartalékkal rendelkeznek, amelyeket senki nem hagyhat figyelmen kívül, a nők nem veszhetnek el a politikai dzsungelben, együtt kell megvédeni a családot, a barátot, a fiatalt és az időset. Ezt követően a Demokrata Liberális Párt gratulációját tolmácsolta a jelenlévőknek.
 
Lucia Varga, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter, női szervezetének elnöke tolmácsolta a Demokrata Liberális Párt üzenetét, majd felszólalásában az RMDSZ női szervezetét méltatta: ,,történelmi pillanat ez a mai, amelyre mindig emlékezni fognak. Egy olyan szervezet alapkövét teszik le ma, amelyben nőként egymást fogják támogatni annak érdekében, hogy a saját ötleteik kivitelezésében egymásnak bátorságot és erőt adjanak” – taglalta a miniszter.
 
A Szociáldemokrata Párt részéről Sonia Drăghici, az SZDP női szervezetének alelnöke volt jelen, aki elmondta: ,,ma nem a férfiak és a nők közötti különbségekről kell beszélni, mindannyian, akik itt vagyunk egy szolid karriert építettünk ki önmagunknak, és mindezt anélkül, hogy a férfiak helyére pályáztunk volna a társadalomban.”
 
Barsi Márta, a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fórumának elnökségi tagja szerveződésük kezdetéről, folyamatának részleteit ismertette: „Nálunk Szerbiában a vajdasági magyar szövetség négy évvel ezelőtt alakult meg, 2009. március 23-án. Tevékenységeink közt kiemelkedő szerepet kap a nyilvános szereplésről szóló képzések, a vitafórumok szervezése”, majd kiemelte: „Szervezetünk célja a nők önbizalmának erősítése, képességeik fejlesztése. A nőknek ki kell harcolniuk a rendelkezésükre álló lehetőségeket ahhoz, hogy a közszférában tudásukat érvényesíteni tudják.”
 
Az ünnepi köszöntést Amelia Boroș, a Polgári Erő női szervezetének elnöke folytatta, aki üdvözletében hangsúlyozta: „az a tény, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség fennállásának 23. évében hozzák létre a női tagozatot, arra enged következtetni, és azt jelenti, hogy erre szükség volt. Katalizátor szerepe van egy nőnek a társadalmunkban. Egy nő elsősorban azért aggódik, mit hoz a holnap gyermekei számára. Ezért kell nekünk, nőknek szerepet vállalnunk a politikában, ott kell lennünk minden szinten, ahol gyermekeink jövőjéről döntenek."

A küldöttgyűlésen jelen voltak, és felszólaltak a történelmi egyházak nőszövetségeinek képviselői, köztük: Borsos Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke, Fábián Mária, a Római Katolikus Szent Mihály Nőszövetség elnöke, Adorjáni Csilla, az Evangélikus Nőszövetség elnöke, Bogya Kis Mária, a Királyhágómelléki Református Nőszövetség elnöke, és Dimény Csilla, az Unitárius Nőszövetség elnöke
 
A köszöntők sorát Doris Pack, az Európai Parlament tagjának, az Európai Néppárt Női Egyesületének elnökének videóüzenete zárta.  „Az ENP Nőszervezete mindig is támogatta azokat tevékenységeket, amelyek a nők politikai szerepvállalását hivatottak erősíteni, az Európai Unión belül és kívül egyaránt, regionális, országos és nemzetközi szinten. Ezért örömmel fogadjuk az RMDSZ Nőszervezetének azon kezdeményezését, amelynek célja a nők aktív politikai szerepvállalásának megerősítése  és a tenni akaró nők hálózatának kiépítése. Önök már fontos lépéseket tettek meg ezen célok megvalósításának érdekében. Meggyőződésünk, hogy jó úton haladnak, és a legjobbakat kívánjuk önöknek a jövőt illetően” – fejtette ki Doris Pack, az ENP Női Egyesülete nevében együttműködést és partnerséget ajánlott fel az RMDSZ Női Szervezetének.hozzászolás