Dunaszerdahelyen tartották a Kárpát-medencei magyar néppárti politikai alakulatok Nőszervezeteinek II Fórumát

2018-09-18


A rendezvény szervezője a Magyar Közösség Pártja mellett működő Femine Fortis nőszervezet, melyet Bauer Edith volt EP képviselőasszony elnököl.

Az RMDSZ Nőszervezet elnöke inditotta 2017- ben, Nagyváradon az első fórumot, melyen a FIDESZ nőtagozata, a KDNP nőképviselete, az MKP nőmozgalma, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség,  valamint a Vajdasági Magyarok Szövetségének  Nőszervezete és az RMDSZ  Nőszervezete együttműködési megállapodást kötött, a Kárpát-medencei magyar közösség jelenének és jövőjének közös építése, erősítése céljából.
A két napos Fórumon  családpolitikáról, a kisebbségpolitika helyzetéről, a nők szerepéről a döntéshozatalban, az anyanyelvi oktatás lehetőségeiről és korlátairól szóló előadások hangzottak el, majd ezt követően széleskörű tapasztalatcserére került sor.
Az RMDSZ Nőszervezetét Biró Rozália elnök, Csép Andrea alelnök és Székely Hajnal, nagyváradi nőszervezeti helyi elnöke képviselte.

Csép Éva Andrea képviselőasszony előadásában ismertette az RMDSz Nőszervezet NEEEM kampányának eredményeit és tervezett folytatását, valamint mindazon módosításokat, amelyeket a nemrégiben elfogadott, az áldozatok azonnali védelmét is szavatoló törvény tartalmaz. “A család szempontjából rendkívül fontos, hogy megmaradjon annak a helynek, ahol tagjai biztonságban érzik magukat, feltöltődnek, gondoskodnak egymásról. Ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy a családon belüli erőszak minden formáját felszámoljuk. Mindannyian felelősek vagyunk közösségeinkért és csakis vállalással, és esetenként segítségnyújtással tudunk tenni az erőszak jelensége ellen. Rendkívul fontos, hogy civilek és politikai pártok együttműködjenek és mindenki a legjobb tudása szerint implikálódjon, mert a családon belüli erőszak nem magánügy és semmilyen formája nem lehet elfogadott” - hangsúlyozta a Maros megyei parlamenti képviselő. 

Biró Rozália a nőszervezetek  fontosságáról, közösségépítő erejéről, az ellátandó feladatok összetettségéről tartott előadást. Az együttműködés fontosságát hangsúlyozva, a képviselőasszony kiemelte, hogy ,, ha Európa arra törekszik, hogy egyénekre bontson bennünket, akkor a mi feladatunk az, hogy összekössük, erősítsük közösségünket. A Kárpát-medencei összefogás tágítja lehetőségeinket, a magyar nővezetők igen szerteágazó tevékenységéből származó tapasztalatok valamennyiünk közösségébe helyi sajátosságok figyelembe vételével alkalmazhatók.  A megmaradásunk, jelenünk és jövőnk nagymértékben attól függ, hogy meglévő eszközeinkkel, politikai súlyunkkal hogyan tudunk élni, a célkitűzéseink megvalósításáért, illetve attól, hogy magyar közösségünk valamennyi tagja tudatosan éljen a törvény által biztosított egyéni és kollektiv jogainkkal úgy, hogy használja anyanyelvét, úgy a közigazgatásban, mint a gazdasági élet és civil élet valamennyi területén".
Az RMDSZ Nőszervezetének mintegy négy éves tevékenysége, a Kárpát-medencében működő Nőszervezetek legszélesebb körű,  a közösség egészére  kiterjedő, igen széleskörű tapasztalatokat ölel fel. Kiindulva ebből és a többi szervezet tevékenységéből, a konferencia  résztvevői, az együttműködésük szorosabbá fűzése mellett döntöttek, úgy az anyanyelvi oktatás, mint az ez irányú kollektív jogok megerősítése terén, valamint a családokon belüli erőszak, a nők elleni erőszak visszaszorítása és felszámolása terén. Fontosnak tartják a nők jelenlétének erősítését  a politikai, gazdasági, valamint társadalmi élet egészében, a hagyományaink őrzése és a közösségi értékeink gyarapítása mellett.hozzászolás