Megalakult a Gorj megyei RMDSZ Nők Szervezete

2013-09-14


Az eseményen a megye minden területéről delegáltak hölgyeket, valamint az ülésen résztvevő területi képviseletet ellátó nők támogatói aláírásokat gyűjtöttek mindazoktól, akik nem tudtak részt venni az alakuló ülésen és pozitívan fogadták a kezdeményezést. Az Országos Kezdeményező Bizottság részéről Laczikó Enikő, az Etnikumközi Hivatal vezetője és Szenczi Bianka segítette a szervezetet az alakuló folyamatban.

Laczikó Enikő államtitkár felhívta a jelenlévők figyelmét a Nők Szervezetének fontosságára és elmondta, hogy a szervezet célja kiemelten támogatni a nők véleményformálását, a nők szakmai és politikai továbbképzésének folytonosságát, a nők képviseletét minden szinten a döntéshozó szervekben, valamint a társadalmi előítéletek leépítését sikeres nők példáinak felmutatása által. „Annak ellenére, hogy Gorj megyében nagyon csekély arányban élnek magyar anyanyelvűek, nagy örömmel tölt el a Nők Szervezete iránt mutatott érdeklősük. A szervezet prioritásait a helyi igények mentén kell felépíteni” – tanácsolta Laczikó Enikő.
 
Szenczi Bianka az Országos Kezdeményező Bizottság tagja példaértékűnek minősítette a jelenlévők hozzáállását a szervezet létrehozásához, majd kifejtette: „az RMDSZ Nők Szervezetének célja intézményes keretet biztosítani mindazon szociális, politikai és megannyi területen dolgozó nőnek, akik mindennapos tevékenységükkel és hozzájárulásukkal közösségünk fejlődését és előrejutását, a rendelkezésükre álló lehetőségek szerint támogatják”.
 
A jelenlévők a szervezet struktúrájának felépítéséről döntöttek, majd bizalmat szavaztak a Gorj megyei Nők Szervezetét ellátó vezetőségnek, melynek értelmében az elnöki tisztséget Danciu Varga Nicoleta jogász látja el, egy ügyvezető elnök, illetve három alelnök segíti munkájában. Az újonnan megalakult női szervezet által az alakuló ülésen megfogalmazott prioritások között ingyenes tanácsadást fognak nyújtani szociális, gyermekvédelmi és egyéb téren a rászorultaknak, prioritásként kezelik az egyedülálló anyák, a mozgássérültek, valamint az elhagyott gyermekek helyzetét.


hozzászolás