Székelyföld jövője a tét − megújult az RMDSZ háromszéki csapata

2016-09-28


Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének szeptember 15-i megyei küldöttgyűlésén a 282 küldött döntése eredményeként Háromszék szenátorjelöltjei: Fejér László, Miklós Zoltán, Makkai Péter és Sütő Mária Rita. Képviselőjelöltek: Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár Terza-József (MPP), Könczei Csaba, Dezső Csongor és Olteán Csongor.

A Kézdivásárhelyen megtartott rangsoroló ülést vezetÅ‘ Grüman Róbert, a megyei szervezet ügyvezetÅ‘ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere szólalt fel. „Az elmúlt években Kézdivásárhelyen megtartott küldöttgyűléseken, mindig jó döntést hoztunk, meg vagyok gyÅ‘zÅ‘dve, hogy ma is így lesz. A mai döntés után mindenki azzal a tudattal menjen haza, hogy holnaptól egy csapatként kell dolgoznunk. ErÅ‘s parlamenti képviseletre, erÅ‘s képviselÅ‘kre és szenátorokra van szükségünk, és nekik is ránk.”

Kelemen Hunor, szövetségi elnök felszólalásában elmondta, az idei önkormányzati választások jó eredményeit megerÅ‘sítheti vagy gyengítheti a parlamenti választások kimenetele: â€žA mi esetünkben a szavazásnak van egy nagyon fontos üzenete. Közösségünk a választási részvétellel mutatja meg erejét, azt, hogy létezik, hogy a fontos pillanatokban képes összefogni. Tetszik vagy sem, a politikában csak az számít, hogy a képviseletnek van-e ereje vagy nincs, hogy vannak-e szavazatok a fontos célok mögött.  Így van ez helyi és megyei szinten is, de országosan különösen.”

A szövetségi elnök kijelentette, azok a jelöltek, akik 2016-ban az RMDSZ színeiben indulnak, szolgálatra jelentkeztek, a közjót akarják szolgálni. Az RMDSZ-t pedig a legerősebb eszköznek tekintik ebben a szolgálatban. Ezt az eszközt használni kell, de a cél az, amit az emberek döntenek el, amit a közösség célként határoz meg.

Kelemen Hunor kiemelte a háromszéki szervezet példamutató szerepvállalását, ami a Magyar Polgári Párttal kötött együttműködési megállapodásra vonatkozik.

„Ha az erdélyi magyar emberek azt igénylik, hogy alapvetÅ‘ kérdésekben együttműködés legyen, nekünk erre a kérésre csak egyféle választ lehet adni: megpróbáljuk annak formáját kialakítani. A parlamenti választások is egy ilyen pillanat, ahol szükséges a párbeszéd az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt között” â€“ hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke felszólalásában hangsúlyozta: â€žÃ‰n az emberekben és a szívvel-lélekkel végzett munkában hiszek. A végiggondolt, megtervezett munkában hiszek, abban, hogy egy olyan közösséghez tartozok, ahol Å‘szintén tudunk örülni egymás sikereinek, és önzetlenül tudunk segíteni azokon, akik nehéz helyzetben vannak. Azért jöttem haza Magyarországról, azért vállaltam köztisztséget, mert hiszem azt, hogy itthon, Székelyföldön vannak nemzeti céljaink.”

Az elnök hozzátette: „Itt, Erdélyben nem vagyunk olyan fényűzÅ‘ helyzetben, hogy egymás torkának essünk. Eddig sem volt könnyű, az elmúlt huszonöt, száz vagy ezer évben, ezután sem lesz könnyebb. Egy biztos: másként lesz nehezebb.” Szerinte a parlamenti választások nagy tétje, hogy felszámolják-e a magyar községeket, a városokat visszaminÅ‘sítik-e, és az, hogy a székelyföldi megyéket be olvasztják-e egy megamegyébe, vagy pedig eredményesen tudunk-e Székelyföld jövÅ‘je érdekében erÅ‘t felmutatni.

BenkÅ‘ Erika parlamenti képviselÅ‘jelölt bemutatkozásában kiemelte: â€žAz elmúlt tíz évben végzett munkám során elsÅ‘sorban két területen szereztem olyan jellegű tapasztalatokat, amelyeket azt gondolom, hogy az RMDSZ csapatában, a parlamentben mindenképpen hasznosítani tudnék. A jogvédelem és etnikai diszkrimináció, valamint a nemzetközi kapcsolatépítés, elsÅ‘sorban a nemzetközi lobbi területén.”

DezsÅ‘ Csongor képviselÅ‘lejölt elmondta: â€žÃœgyvédként nap, mint nap szembesülök az emberek aktuális problémáival és ezek megegyeznek az általunk megfogalmazott igényekkel. Mindannyiunk legfontosabb feladatának azt tartom, hogy az elkövetkezÅ‘ idÅ‘szakban azon dolgozzunk, hogy a háromszéki polgárokban tudatosítsuk, el kell menni szavazni. A szavazáson való részvétellel üzenünk Bukarestnek: létezünk, élünk és tiszteletet kérünk a magyar közösségnek.”  

Könczei Csaba mezÅ‘gazdasági szakemberként gondolta úgy, hogy képviselÅ‘ként többet tudna tenni a háromszéki gazdákért. â€žNem tudunk vidékfejlesztésrÅ‘l beszélni mezÅ‘gazdasági fejlesztés nélkül és fordítva. Véleményem szerint nekünk a mezÅ‘gazdasági adminisztrációban dolgozóknak vagy képviseletet ellátóknak kötelességünk olyan körülményeket teremtenünk, amelyben a gazdálkodók, mezÅ‘gazdasági termelÅ‘k függetlenül méretüktÅ‘l, jogi státusuktól, vidéktÅ‘l, ahol tevékenykednek, biztonságban érzik magukat, ahol részesei lehetnek egy gördülékeny támogatási és adózási rendszernek, valamint értékesíteni tudják terményeiket.”

Márton Árpád 26 éve képviselÅ‘ként dolgozik a parlamentben. â€žEz idÅ‘ alatt rendszeresen jártam a megye városait és falvait, nagyon sok embert ismerek, akik tudják, hogy ezután is ezt fogom tenni. A művelÅ‘dési és jogi bizottságban dolgoztam, voltam frakcióvezetÅ‘, és számos törvényt kidolgozó testületnek voltam tagja. A munkát szeretném folytatni.”

Az ifjúsági jelölt, Oltean Csongor elmondta: „Fontos számunkra a 6. hely is, hiszen így lehetÅ‘ségünk van még hangsúlyosabban fellépni a fiatalokat érintÅ‘ ügyek érdekében. Elképzeléseinket, javaslatainkat megfogalmazzuk és majd a mandátumot szerzett képviselÅ‘ink asztalára tesszük.” MeggyÅ‘zÅ‘désük, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják a legjobban megszólítani és az Å‘ket érintÅ‘ politikai üzenetek akkor tudnak számukra hitelessé válni, ha azok fiatalok szájából hangzanak. â€žSzámunkra ez a jelöltség nem tisztséget, hanem munkát, motivációt, kihívást, tapasztalatot jelent.”

A 4. képviselÅ‘i helyet megpályázó Pál Szilágyi Zoltán a felsorolt számos tennivaló közül ErdÅ‘vidék „holtpontról” való kimozdítását és annak mikéntjét részletezte, amelyek megoldására elmondása szerint egy térségbeli személy lenne a legalkalmasabb.

A jelenlegi parlamenti képviselÅ‘, Fejér László ezúttal szenátorjelöltként méretkezik meg az idei választásokon, aki röviden összegezte eddig kifejtett tevékenységeit. â€žEgyetem volt számomra az elmúlt négy év a parlamentben, megtanultam, hogyan kell ajtókat nyitogatni. A parlamentben az RMDSZ volt az, amelyik a legcélratörÅ‘bben, legbiztosabban és legösszetartóbban dolgozott.”  A képviselÅ‘ azt a három területet is kiemelte, amelyekkel hangsúlyosabban foglalkozott: a kézdivásárhelyi burgonyatermesztÅ‘ kutató intézet átszervezése, a Böjte Csaba segítÅ‘ társaság megalapítása, és a Kézdi Lacto Coop szövetkezet létrehozása. Elmondása szerint a továbbiakban is a székely gazdasági együttműködésen szeretne dolgozni.

Makkai Péter Alsó-Háromszék szenátorjelöltje a kisebbségi kérdéseket viseli a szívén. â€žA saját kisebbségi problémáinkról is beszélnünk kell, a mieink a fogyatékkal élÅ‘k, nehéz szociális helyzetben élÅ‘k, és cigányok. FelelÅ‘sek vagyunk értük. Akkor fogunk igazán fejlÅ‘dni, ha ezekrÅ‘l a kérdésekrÅ‘l beszélünk és megoldjuk azokat.”

Miklós Zoltán, szintén Alsó-Háromszék szenátorjelöltje többévnyi, elsÅ‘sorban önkormányzati munkája során látta azt, hogy kitartó, szorgalmas és következetes munkával, együttműködéssel, komoly eredményeket lehet elérni a helyi közösségek érdekében. â€žMa a Székelyföldi megyék erÅ‘sek, az állami költségvetésbe utalt összegek és a sikeresen lehívott uniós források magasak, a foglalkoztatási mutatók jók. Székelyföldet viszont tovább kell fejlesztenünk, növelni kell az emberek átlagjövedelmét és a helyi vállalkozások versenyképességét, erÅ‘sítenünk kell az önkormányzatokat, a folytonos és fenntartható fejlÅ‘dés biztosítása érdekében. Hiszem azt, hogy szakmai tapasztalataim hasznosak lehetnek a jövÅ‘ mandátumban, azért hogy BukarestbÅ‘l, törvényhozási eszközökkel támogathassuk önkormányzataink hatékonyabb működését.”

A tíz éve fejlesztÅ‘pedagógusként dolgozó SütÅ‘ Mária Rita Kézdiszék szenátorjelöltjeként a társadalom alappillérének a megerÅ‘sítését tűzte ki célul, amely nem más, mint a család, és ezáltal a fogyatékkal élÅ‘ gyerekek családjainak a megerÅ‘sítése és az idÅ‘sek felkarolása.

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete az elkövetkező hetekben megújult erővel és csapattal vág neki a munkának, amelyben elengedhetetlen lesz a háromszéki emberek támogatása és együttműködése.hozzászolás