Az RMDSZ Bukaresti Területi Nőszervezete a Magyar Nyelv és a Magyar Szórvány Napján

2015-11-17


A Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti csoportja által kezdeményezett törvény értelmében november 13-a a magyar nyelv napja Romániában is.

Másfelől, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2011-ben, november 15-ét, Bethlen Gábor születésnapját, a Magyar Szórvány Napjává nyilvánította.

E két ünnepnap jegyében, a Bukaresti Calvineum Református Egyházközség, a Magyar Tudományos Akadémia - Kolozsvári Akadémiai Bizottság Bukaresti Regionális Munkabizottsága, a Koós Ferenc kör valamint az RMDSZ Bukaresti Területi Nőszervezetének vezetősége és tagjai együtt ünnepelték a Magyar Nyelv és a Magyar Szórvány Napját, a fővárosban. Az istentiszteleten a házigazda Zsold Béla, református lelkipásztor hirdetett igét. Ezt követően ünnepi összeállítás részesei lehettünk november 15-én, a Calvineumban. 

Az ünnepi műsor első részében dr. Nagy Éva, a területi nőszervezet elnöke és egyben a bukaresti Calvineum református egyházközség presbitere, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, az M.T.A.-KAB-Bukaresti Regionális Munkabizottság titkára köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és előadást tartott Édes anyanyelvünk – Erős várunk a nyelv címmel, amelyben hangsúlyozta: "Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkodom és írok, életem legnagyobb eseménye... Nem külsőséges valami, … Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként." (Kosztolányi Dezső) A nyelvek kultúrák hordozói. A nyelv világot teremt, amelyhez az ember alkalmazkodik. Maradandót csak úgy lehet alkotni, ha megőrizzük értékeinket, ha van elképzelésünk a jövőről, ha összefogunk. Értékeink legnagyobb kincse pedig az anyanyelv, mert "Csak anyanyelvemen lehetek igazán én” (Kosztolányi Dezső) és „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós...” (Bessenyei György) 

A tudományos és sokatmondó előadás után, az Ady Endre Elméleti Líceum IX. osztályos tanulója Tóásó Gabriella, Nagy Gabriella történelem szakos tanár, nőszervezeti alelnök irányításával és gitárkíséretével, Reményik Sándor Nagy magyar télben című versének megzenésített változatát adta elő. Továbbá, Dénes Botond, az Ady Endre Elméleti Líceum szintén IX. osztályos diákjának lélekemelő szavalatát hallhattuk, aki Reményik Sándor Az ige című versét előadva, mintegy a költővel azonosulva hangsúlyozta: „Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! És áhítattal ejtsétek a szót, e drága nyelvet porrá ne törjétek…”  A kisebbek bevonásával folytatódott az ünnepi műsor: Nagy Benedek és Gergely az Örökségünk című dalban énekelték: „Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elkopni nem hagyom.” A továbbiakban Kissné Hlatki Katalin, Magyarország Bukaresti Nagykövetségének diplomatája köszöntötte a gyülekezetet, majd édesanyja Hlatki Marika, Úton és Téli rege című verseit szavalta el. Az ünnepi hangulatot Borzási Dávid, a bukaresti Zeneakadémia első éves diákjának fuvolajátéka színesítette. Jelen volt és közreműködött Vajda Borbála, a területi nőszervezet ügyvezető elnöke is.  Szép és jó volt együtt ünnepelni a világ legszebb nyelvét! Köszönet azoknak, akik kivívták számunkra ezt a lehetőséget és azoknak is, akik lelkes munkájukkal és hozzáértésükkel járultak hozzá ahhoz, hogy méltóképpen megünnepelhessük a Magyar Nyelv Napját a bukaresti Szórványban is.hozzászolás