Az RMDSZ bukaresti területi Nőszervezete a Reformáció ünnepén

2015-11-02

Több fotó megtekintéséhez kattintson ide !

Bukarestben is hagyománnyá vált a Reformáció évfordulójának megünneplése október 31-én. Idén a bukaresti Szőlőskerti Református Egyházközség vállalta a Rreformáció emléknapjának megszervezését, amelybe az RMDSZ  bukaresti területi nőszervezetének tagjai is aktívan bekapcsolódtak.              Az istentiszteleten Zsold Béla református lelkipásztor Isten hozzánk intézett üzenetét közvetítette, majd Illyés Márton evangélikus lelkipásztor hirdetett igét.

Az emlékműsor első részében Illyés Deborah, az Ady Endre Elméleti Líceum előkészítő osztályos tanulója szavalt, majd szintén az iskola egyik nagycsoportos óvodása,  Nagy Benedek, Ady Endre Az Úr érkezése című versét adta elő. Ezt követően Tóásó Gabriella IX. osztályos tanuló gitárral kísért éneke, valamint Nagy Andrea, szintén IX. osztályos diák előadásában Reményik Sándor Kegyelem című verse hangzott el. Nagy Gabriella történelem szakos tanár, nőszervezeti alelnök irányításával, az Urat magasztalva, zsoltárt énekeltek az ifjak. Nagy Éva, a területi nőszervezet elnöke és egyben a bukaresti Calvineum református egyházközség presbitere a “hit, remény, szeretet” jegyében vezette le a háromnyelvű istentiszteletet követő emlékműsort, amelynek végén tartott előadásában és szavalatában, az anyanyelv ápolására és kultúránk megőrzésének fontosságára hívta fel az ünneplő közösség figyelmét, kiemelvén: „A reformáció adta azt a legfontosabb és legszebb ajándékot, hogy anyanyelvünkön hallhatjuk és olvashatjuk Isten igéjét, s keresztyén feladatunk megőrizni és továbbvinni azt. Ápoljuk anyanyelvünket azáltal, hogy a reformáció értékeit is megőrizzük és adjuk át a következő nemzedékeknek ahhoz, hogy együtt legyünk és megmaradjunk, mert értékeink legnagyobb kincse az anyanyelv. Kosztolányi Dezsőt idézve: ”Erős várunk a nyelv”, a református zsoltár szerint, ”Erős várunk nékünk az Isten”.

A házigazda szerepében, Biró Tivadar református lelkipásztor üdvözölte a Nőszervezet ezen kezdeményezését és hathatós támogatásáról biztosította annak tagjait.hozzászolás