Megalakult az Kolozs megyei Nők Szervezete

2013-08-30

Több fotó megtekintéséhez kattintson ide !

Fotó: Kiss Gábor

Az alakuló küldöttgyűlést Máté András Levente, a megyei RMDSZ szervezet elnöke üdvözölte, majd Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere, a Kolozs megyei Nők szervezete koordinátora, illetve Hegedüs Csilla, az RMDSZ főtitkárhelyettese, a Nők Szervezete országos kezdeményező bizottságának tagja szólt a jelenlévőkhöz. Valamennyien hangsúlyozták a nők szélesebb körű részvételének fontosságát a politikai szférában, és a politikai döntések meghozatalában. Elhangzott, hogy a nők számára fontos kérdések előtérbe helyezése és megoldása, a nők sajátos érdekeinek érvényesítése, a család egységének és összetartó erejének védelme, és a nők általában vett társadalomépítő törekvéseinek felkarolása hosszú távon elengedhetetlen az erdélyi magyar közösség jövője szempontjából.
 
A 88 tagú küldöttgyűlés elnököt, ügyvezető elnököt, illetve négy alelnököt választott, és kijelölte a szeptemberi országos küldöttgyűlésén részt vevő hat Kolozs megyei küldöttet is. A jelenlévők egyhangú támogatásával az elkövetkező két évben Oláh Emese, kolozsvári helyi tanácsos vezeti a Kolozs megyei Nők Szervezetét. Elmondta: ebben a munkában szükség van mindazon nők véleményére, javaslataira, és részvételére, akik mindennapos tevékenységükkel közösségünk megmaradását és fejlődését a rendelkezésükre álló lehetőségek szerint támogatják. „Meggyőződésem, hogy az intézményes keretek biztosítása mentén a politikai részvétel hosszú távon erősíteni tudja a nők társadalomszervező munkájának eredményességét” –hangsúlyozta a megválasztott elnök.
 
Az elnökség további tagjai: Márton Orsolya – ügyvezető elnök, Colosvari Ilona – alelnök (Aranyosmente régió), Búzás Fekete Mária – alelnök (Kalotaszeg-Nádasemente régió), Muresan Ildikó – alelnök (Mezőség-Szamosújvár-Dés régió) Borzási Sarolta – alelnök (ifjúság) 


hozzászolás