A kolozsvári városi tanács támogatja a nők és férfiak esélyegyenlősőgét a helyi döntéshozatalban

2015-05-19


Csatlakozott a Kolozsvári Városi Tanács a Nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi közéletben című Európai Chartához legutóbbi, május 15-i ülésén. Az erre vonatkozó határozat-tervezetet a helyi tanács női képviselői (Claudia Anastase, Ligia Bocșe, Horváth Anna, Oláh Emese, Loredana Pop) terjesztették be, azzal az indoklással, hogy aláírásával a Kolozsvári Városi Tanács vállalja, hogy a nők egyenlő esélyekkel vehessenek részt a helyi döntéshozatalban. Az európai helyi és regionális önkormányzatok a chartához való csatlakozással elkötelezik magukat a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtése mellett, hatásköreik és partnerségek felhasználásával.

Mint ismeretes, az RMDSZ Nőszervezete második országos küldöttgyűlésén Kolozsváron megállapodást írt alá az Európai Néppárt Nőszervezetével arról, hogy közösen lépnek fel azért, hogy érvényesüljön a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a helyi döntéshozatalban. A felek annak érdekében vállaltak együttműködést, hogy az elkövetkező időszakban minél több romániai önkormányzat aláírja és életbe léptesse a Nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi közéletben című európai chartát. Romániában valós esélyegyenlőtlenségek mutatkoznak, úgy a nők és férfiak bérezésének, mint a nőknek döntéshozatali szerepkörben való érvényesülésének területén. Az RMDSZ Nőszervezete kiemelt feladatának tartja a nők képzését és bevonását a helyi döntéshozatali folyamatba.

A Nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi közéletben című Európai Chartát egy 2005-2006-os projekt keretében dolgozta ki az Európai Helyi Önkormányzatok Tanácsa, a projektet az Európai Bizottság támogatta az 5. Közösségi Program keretében a nők és férfiak esélyegyenlőségéért.

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség mindenki számára alapvető jogot képez, és minden demokrácia nélkülözhetetlen értéke. Az alapelv megvalósulásához nemcsak jogilag kell azt elismerni, hanem hatékonyan végre is kell hajtani politikai, gazdasági, szociális és kulturális szempontból is. Az emberekhez legközelebbi kormányzati szintként, a helyi és regionális önkormányzatok helyzete a legjobb ahhoz, hogy hatásköreik által, valamint a helyi szereplők széles körével való együttműködéssel konkrét intézkedéseket tehessenek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érdekében.

A Kolozsvári Városi Tanács a charta aláírásával vállalja, hogy kidolgoz egy Cselekvési Tervet, amelyben megjelöli a prioritásokat, a tevékenységeket, valamint az e célra fordítható erőforrásokat is. Ugyanakkor azt is vállalja, hogy a hatáskörében lévő valamennyi intézménnyel és szervezettel együttműködik annak érdekében, hogy a valódi egyenlőség érvényesülését elősegítsék.

Az esélyegyenlőség biztosításának alapelveit megfogalmazó keretegyezményt EU-s szinten több mint ezer önkormányzat fogadta el, Romániában a Chartához már csatlakozott a Kolozs Megyei Tanács, Kisbánya községe és a Konstanca megyei Cumpana község is. A kezdeményezők célja az, hogy minél több helyi és regionális önkormányzat csatlakozzon ehhez a keretegyezményhez, illetve, hogy a Charta ismertté váljon a helyi közigazgatási egyesületek/társaságok  számára.hozzászolás