Az RMDSZ Nőszervezete tárgyalást kezdeményezett a román politikai pártok nőszervezeteivel

2015-05-09


25 év óta először sikerült egy asztalhoz ültetni a parlamenti politikai pártok és politikai alakulatok nőszervezeteinek képviselőit, az Emberjogi bizottság által szervezett “Egyenlők, de különbözők” című konferencián, melyet Biró Rozália, szenátor, az Emberjogi Bizottság elnöke kezdeményezett a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség napjának alkalmából, május 6-án, Bukarestben. 

„A konferencia célja részben a politikai pártok és alakulatok nőszervezeteinek együttműködését beindítani, részben pedig azt a törvénykezdeményezést útjára engedni, amely március 8-át a Nők napjának és november 19-ét a Férfiak napjának minősíti országos szinten, ugyanis, ez utóbbi esetében nincs erre vonatkozó törvény jelen pillanatban Romániában” – fogalmazott Biró Rozália szenátor, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke.
A sokrétű tapasztalatok összegzése azt mutatja, hogy Romániában komoly esélyegyenlőtlenségek mutatkoznak, úgy a nők és férfiak bérezésének, mint a nőknek döntéshozatali szerepkörben való érvényesülésének, valamint az alkalmazásnak a területén.

„A feladatunk az, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket az esélyegyenlőtlenségeket csökkentsük, továbbá elérjük az Európai Uniós átlagokat ezen a területen, a nők politikai életben és döntéshozatalban való részvétele is jóval az Európai átlag alatt van országunkban. Példaként említve: a Román Parlamentben dolgozóknak mintegy 13% -a nő, holott az Európai Parlamentben ez az arány 34%. Hasonló a helyzet a helyi politikai döntéshozatalban is, ahol a nők részaránya igen hangsúlyosan elmarad a férfiakétól” – hangsúlyozta Biró Rozália. Ugyanakkor hozzátette: „Nagyon sok nő esetében a hatványozott diszkriminálásról is beszélnünk kell, mint például a fogyatékkal élő hölgyek, az idős hölgyek vagy pedig a különböző nemzeti kisebbségekhez tartozó hölgyek esetében.” 

Az RMDSZ Nőszervezetét Biró Rozália elnök, Laczikó Enikő államtitkár, Tudor Veronka és Hegedüs Csilla alelnökök, valamint Fodor Andrea, a bukaresti nőszervezet alelnöke és Imre Melinda kézdiszéki elnök képviselték. 

Hegedüs Csilla felszólalásában elmondta, hogy az RMDSZ Nőszervezete minden romániai magyar nőt képvisel, 23 megyei/területi és közel 200 helyi szervezetünk van. „Tagjaink olyan nők, akiket bátorságukért, következetességükért, terveikért és eredményeikért saját közösségük elismer és megbecsül. Mi azért dolgozunk, hogy őket minél többen megismerjék, hogy példát és irányt mutassanak másoknak is. Mi abban segítünk, hogy a közéleti és politikai szerepet vállaló nők megtalálják és megállják helyüket, hallassák hangjukat, és vegyenek részt a döntésekben. Kiemelt célkitűzésünk az, hogy 2016-ban több nő merjen részt venni a választásokon, ezért elsőrendő feladatunknak tartjuk azt, hogy erre őket felkészítsük. Emiatt képzéseket szervezünk, nemzetközi szakértők és saját képzőcsapatunk segítségével, illetve megszerveztük a Sikeres nők iskolája országos program-sorozatunkat, mert valljuk: mi nők egymástól tudunk a legtöbbet tanulni.” – fogalmazott Hegedüs Csilla, hozzátéve: „Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy az elnök-asszonyunk által kezdeményezett mentor programra is nagy szükség van ahhoz, hogy a nők bízzanak abban, képesek ezen a területen is helytállni.” 

Laczikó Enikő, az Etnikumközi Hivatal államtitkára kifejtette: „A tavalyi európai parlamenti választások során, melyen először állítottunk nőszervezetként saját jelöltet Hegedüs Csilla személyében, a kampány első szakaszában párbeszéd-sorozatot indítottunk az erdélyi magyar nők körében, annak érdekében, hogy valós igényekre támaszkodó célkitűzések jelenjenek meg a választási programban. A széleskörű konzultáció eredményeként három célt fogalmaztunk meg, melyek ma is ugyanolyan érvényesek és ezek vezérlik a nőszervezet mindennapi tevékenységét. Elsősorban a bérszakadék megszűntetésére koncentrálunk, megoldásokat keresve a férfiak és nők fizetésének egységesítésére, valamint a munkahelyen történő diszkriminatív intézkedésekre. Második célkitűzésünk a családtervezésre vonatkozott, egy rugalmasabb munkaidő bevezetését szorgalmazva a hölgyek számára annak érdekében, hogy helyt tudjanak állni úgy a családi életben, mint szakmai téren. Nem utolsó sorban pedig a nők közéletben való szerepvállalásának, valamint a vállalkozói szellem elősegítésének ösztönzését tűztük ki célul, hiszen egy országot nélkülük nem tudunk felépíteni.”

A konferencia jelenlevői közös álláspontot fogadtak el arra vonatkozóan, hogy negyedévenként a parlamenti politikai pártok és alakulatok nőszervezetei konzultációt tartanak annak érdekében, hogy megoldást dolgozzanak ki a gyermekek jogainak védelme, a családpolitika, illetve a hatványozottan diszkriminált nők problémáinak és az egészségügyi ellátásban fellelhető diszkriminációnak a kérdéskörében. Közös fellépéssel, ha mi, nők összefogunk, senki sem tud megállítani bennünket céljaink elérésében. Kiváló szakembereink vannak, akik saját bőrükön érzik a problémák súlyát, és közösen képesek vagyunk megtalálni a megoldásokat.hozzászolás