Romániai Magyar Nők Szervezete: friss, új, hiánypótló

2013-06-26

Több fotó megtekintéséhez kattintson ide !

A bizottság képviseletében Bíró Rozália, szenátor, Lőrincz Csilla, a Környezetvédelmi Alap igazgatója, Laczikó Biró Enikő, a Kisebbségvédelmi Hivatal államtitkára, valamint Nagy Emese, a szövetségi elnök tanácsosa tájékoztatták a sajtó képviselőit a Romániai Magyar Nők Szervezetének alakuló munkálatairól, valamint az eddig megtett lépésekről és a kitűzött célokról. Bevezetőjében Bíró Rozália bemutatta a kezdeményező bizottság tagjait: Lőrincz Csilla, Nagy Emese, Laczikó Bíró Enikő, Horváth Anna, Hegedűs Csilla, Vida Noémi valamint Kerekes Edit.  

A szenátor hangsúlyozta, az RMDSZ elmúlt 23 éve során a nők és férfiak együtt dolgoztak a magyar közösség érdekében, azonban ha a számokat nézzük, a Szövetség döntéshozó testületeiben a nők számarányukhoz viszonyítva jelentősen alulreprezentáltak. „A számok azt mutatják, hogy szükség van a Nők Szervezetének létrehozására, hiszen az RMDSZ 28 megyei elnökéből mindössze 4 női vezetőt találunk, 1 megyei tanács alelnökünk van, és mindössze 4 polgármesterünk, amely 1,97 %-os arányt jelent. Alpolgármestereink között 12 nőt találunk, ez 5,5%. Megyei és helyi tanácsosaink között 13,6% illetve 12,35% a női képviselő, a parlament két házában azonban mindössze 1 női szenátor tevékenykedik, ami az összes képviselőnk 3 %-nak felel meg, jelentősen elmaradva a román parlament egészének 11 % női képviseletétől”- ismertette a jelenlegi helyzetet a szenátor asszony, hangsúlyozva, magyar nők közéleti szerepvállalásának megerősítése, a különböző döntéshozatali szinteken való női részvétel elősegítése, a nők közéleti jelenlétének népszerűsítése csak az egyik célkitűzése a Nők Szervezetének.

Lőrincz Csilla ismertette a kezdeményező bizottság által készített felmérés eredményeit, amelyből kiderül, hogy a válaszadók 93 %-a szükségesnek tartja a nők szerepének hangsúlyosabbá tételét a Szövetségben,  89 % pedig egyetért a Romániai Magyar Nők Szervezetének létrehozásával. A felmérésből kiderül, hogy nagy szükség van a hagyományosan női területek, mint család – és oktatáspolitika, szociális és  kulturális valamint egészségügy területén a nők jelenlétére. 

Nagy Emese ismertette a kezdeményező bizottság feladatát és elmondta, az RMDSZ  elnökének határozata értelmében a a bizottság tagjai segítik a megyei/területi szervezetek megalakulásának folyamatát. A kezdeményező bizottság szakmai segítségnyújtással, koordinációs feladatok ellátásával valamint az országos alapszabályzat és működési szabályzat kidolgozásával hozzájárul a területi női szervezetek megalakulásához. A bizottság mandátuma ideiglenes és az Országos Elnökség megalakulásáig fejti ki tevékenységét.

Laczikó Bíró Enikő elmondta, a bizottság dolgozik a szervezeti működési – és alapszabályzat kidolgozásán, amely rögzíteni fogja a Romániai Magyar Nők Szervezetének működését, amely összhangban lesz a Szövetség szabályzatával és keretet biztosít a megyei szervezetek működéséhez. A Nők Szervezetének felépítése három szinten valósul meg, a megyei/területi szinten, a Küldöttgyűlés valamint az Országos Elnökség szintjén. 

Bíró Rozália kifejtette, a Romániai Magyar Nők Szervezete elsősorban a közösség igényeire és problémáira kíván reagálni, a magyar közösséget érintő kérdések irányítják majd a munkáját, alapvetően alulról szerveződő Szervezet lesz, és eredmények, nem pedig pozitív diszkrimináció vagy előre megállapított kvóta szerint kíván részt venni a döntéshozatal különböző szintjein.  hozzászolás