Megalakul a Maros Megyei RMDSZ Női Szervezet

2013-07-26


Kelemen Hunor szövetségi elnök által kinevezett Kezdeményező Bizottság tagjai országszerte szakmai segítségnyújtással támogatják az alakuló megyei szervezeteket, amelyek majd szervesen bekapcsolódnak az országos szervezet munkájába. 

Maros megyében is kezdetét vették a Női Szervezet megalakítási munkálatai, amelyek azt célozzák, hogy tagjaik között olyan nők legyenek akiket, bátorságukért, eredményeikért és terveikért saját közösségük elismer és megbecsül. A szervezet a magyar nők közéleti szerepvállalását kívánja támogatni, a döntéshozatali szinteken való részvételt erősíteni, valamint aktív, közösségért tenni akaró nők hálózatát kiépíteni.
 
“Úgy gondolom, hogy a Női Szervezet leginkább a közösségszervezésben, közösségépítésben tölthet be fontos szerepet. Egyházi tapasztalatomból kiindulva, meggyőződésem, hogy ez a szervezet felpezsdíti a helyi közösségi életet ”- nyilatkozta Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke.
 
“Felvettük a kapcsolatot a kerületi elnökökkel, elkezdtük a Küldöttgyűlés szervezését. Területi bontásban képzeljük el a struktúrát, szeretnénk az egész megyét átfogó erős hálózatot kiépíteni”- nyilatkozta Csép Éva Andrea szervezésért felelős alelnök.hozzászolás