Kelemen Hunor: A kiegyensúlyozottságot, türelmet, makacs kitartást tanulhatják meg a férfiak a közéletben tevékenykedő nőktől – Kolozsváron tartotta II. Országos Küldöttgyűlését az RMDSZ Nőszervezete

2014-10-26

Több fotó megtekintéséhez kattintson ide !

Az RMDSZ Nőszervezete vasárnap, október 26-án tartotta II. Országos Küldöttgyűlését Kolozsváron, melynek alkalmával sor került az elmúlt egy év tevékenységének kiértékelésére, valamint az elkövetkező időszak megtervezésére. A rendezvény meghívottjaiként Kelemen Hunor, szövetségi elnök és Markó Béla szenátor, a Kós Károly Akadémia elnöke köszöntötték a küldöttgyűlés részvevőit. Az eseményen továbbá jelen volt Doris Pack, az Európai Néppárt Nőszervezetének elnöke, akivel a küldöttgyűlés keretén belül együttműködési megállapodást írt alá az RMDSZ Nőszervezete a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség támogatásáról a helyi döntéshozatalban.

„A kiegyensúlyozottságot, türelmet, makacs kitartást tanulhatják meg a férfiak a közéletben tevékenykedő nőktől” – fogalmazott Kelemen Hunor szövetségi elnök és fölidézte az RMDSZ 2013-ban megszervezett kongresszusának előkészítő pillanatát, amikor sokan furcsállták a Szövetség nőszervezetének létrehozására vonatkozó kezdeményezését. „Az a komolyság, amellyel az elmúlt esztendőben dolgoztatok, létrehoztátok a helyi és megyei szervezeteket, részt vettetek a közösségépítő munkában, bizonyítja, hogy jól döntöttünk” – tette hozzá a szövetségi elnök, aki szerint a nőszervezet megalapítására nemcsak a nőknek, hanem az egész romániai magyar közösségnek szüksége volt. „Kívülről és belülről is meg kell erősítenünk azt az érdekvédelmi szövetséget, amelynek az elmúlt 25 évben stabil értékrendje, céljai és törekvései voltak” – mondta az RMDSZ államelnök-jelöltje és megköszönte annak a nőjogi és esélyegyenlőségi platformnak a munkáját, amely a nőszervezet elődjeként tevékenykedett a Szövetségben.
„Ebben az időszakban sokszor említettem azt az értéket, amelyre nagy szüksége van a hazai társadalomnak: a bizalmat. Fejlődésünknek ezt a szükséges alapját a nőszervezettel erősítettük meg és tudom, hogy ez a bizalom segíti majd további közös munkánkat. Nehéz volt a nőszervezet életében ez az első év, de a hallgatóság soraiban olyan nők ülnek, akik tudják, hogyan kell egy gyermeket átvezetni a nehéz időszakokon. Ezért bizonyára azokat a lehetőségeket is megtalálják, hogyan tudják még jobban megerősíteni azt, amit közös erővel létrehoztunk: az RMDSZ Nőszervezetét” – hangsúlyozta Kelemen Hunor a kolozsvári küldöttgyűlésen és azt kívánta a hölgyeknek, hogy erőben, egészségben, kitartással, türelemmel és bölcsességgel folytassák közösségépítő munkájukat, újabb és újabb erővel gazdagítsák a romániai magyar érdekképviseletet.

Az RMDSZ államelnök-jelöltje köszöntő beszédében arra is kitért, hogy Romániában a társadalmi stabilitást az az államszervezési modell tudja biztosítani, amelyet az RMDSZ kidolgozott. „Nem mindegy számunkra, hogy a következő államelnöki szemlélet hogyan nyomja rá bélyegét a társadalomra. Nem mindegy, hogy milyen lesz az erőnk ennek az új időszaknak a kezdetén. Ha november 2-án a hazai közélet nem látja azt a támogatást a magyar közösség részéről, amelyet eddig minden egyes alkalommal felmutattunk, akkor nagyon nehéz lesz a munkánk választások után” – jelentette ki Kelemen Hunor, és azt is elmondta, bízik abban, hogy a következő időszak feladatait a nőszervezet munkája által sokkal hitelesebben és hatékonyabban teljesítheti az RMDSZ.

Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere, az RMDSZ Nőszervezetének alelnöke házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket, majd beszédében rámutatott arra, hogy az, amit egy évvel ezelőtt a Nőszervezet célként tűzött ki, azt az űrt, amelyet betölteni kívánt a 2013-as megalakulásakor, most, az egyéves mérlegeléskor, pozitívan tudják elbírálni. „Most, 2014-ben, a második küldöttgyűlésünkkor azt látom, hogy mi nők képesek vagyunk beváltani azokat a reményeket, amelyeket a Szövetség elvárt tőlünk, képesek vagyunk csapatban dolgozni, közösséget építeni. A vállalt programunkban elmondtuk, dolgozni fogunk a nők bátorításáért, lehetőséget adunk azoknak, akik tenni akarnak a közösségükért”– fogalmazott Horváth Anna. Elmondta: „most világos számomra, hogy az RMDSZ Nőszervezetének munkája sikeres volt, a tevékenységünk azt igazolja, hogy pozitív energiákat szabadítottunk fel, a következő időszak kihívása, hogy megtartsuk ezt a lendületet.”

Markó Béla szenátor, a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke hangsúlyozta, Európának, de Romániának is meg kell értenie, hogy az identitásproblémákat, ennek sajátos kérdéseit kezelnie kell. „Nekünk, az RMDSZ-nek, a Nőszervezettel közösen hozzá kell járulni ahhoz, hogy az Európai Unióban egy teljesen új modellt dolgozzanak ki, abba a jó irányban kell továbbmennünk, ahol nem csak a gazdasági együttműködésről lehet beszélni, hanem ahol a sajátos identitásproblémák is megférnek”– fogalmazott Markó Béla. A szenátor elmondta azt is, hogy már nem kérdőjelezhető meg a Nőszervezet szerepe a Szövetség életében. „Mostanra már mindannyian tudjuk, hogy a nők olyan más szemléletet hoznak az erdélyi magyarok érdekérvényesítésében, amely a hiányuk nélkül nem lenne terítéken. A vegyes házasságokban is az igazi letéteményesek a nők, ők viszik tovább a nyelvet, az önazonosságot, sokkal inkább feladatuknak érzik ezt, mint a férfiak. Az RMDSZ-nek, nekünk, akiknek a szülőföldünkön való megmaradás a cél, nagy szükségünk van rájuk”– szögezte le az RMDSZ volt elnöke.

Doris Pack, az Európai Néppárt Nőszervezetének elnöke köszöntőbeszédében röviden felidézte a két szervezet közötti eddigi kapcsolatot: „Lenyűgözőnek tartom az RMDSZ Nőszervezet képviselőinek elkötelezettségét. Bár nagyon fiatal a szervezet, nagyon elhivatottak a hölgyek, akik benne tevékenykednek, a közösségért, egy multikulturális környezetben való együttélésért dolgozva.” Német származását hozva fel példaként kihangsúlyozta: „A kisebbségi létben nektek több identitásotok is van, elsősorban magyarok vagytok, majd romániaiak, majd európaiak és nektek mindenikhez ragaszkodnotok kell, hisz ez az Európai Unió kiváltsága, hisz ez egy olyan hely, ahol mindenki önmaga tud lenni és békésen együtt tud élni.” Doris Pack a továbbiakban kitartást kívánt az elkezdett munka folytatásához, kiemelve: ,,mi nők nagyon sok változást tudunk kieszközölni, ha összetartunk, és együtt dolgozunk, és meggyőződésem, hogy a Szövetség, amelynek része vagytok nagyon büszke az eddigi munkátokra”.

Biró Rozália elnök-asszony köszönet-nyilvánítással kezdte beszédét, kiemelve a hölgyek szervezet-építésbe fektetett idejének, energiájának és szeretetének fontosságát: „Ha közülünk bárki is hiányzott volna, nem tudtuk volna mindezt elérni, nem ugyanezek lennének az eredményeink” – fogalmazott. A folytatásban a nők és férfiak közéleti részvétele, foglalkoztatottsága, bérezése közötti különbségekre vonatkozó statisztikai adatokat ismertetve világított rá a nőszervezet létjogosultságára: „Mi, nők a pillanatnyi helyzetet nem figyelmen kívül hagyva kell építsük jelenünket. Az elmúlt egy évben letettük az alapjait annak a szervezetnek, amelyre szükség van ahhoz, hogy a célkitűzéseinknek megfelelően közel tudjunk lenni a közösséghez, a helyi közösségek tagjaiként tudjuk képviselni ezeket. Tesszük mindezt kedvesen, mosolyogva, de ha kell, akkor vasakarattal küzdünk érdekeinkért, hisz nem szabad megállnunk annál a képviseletnél, amellyel jelenleg rendelkezünk az önkormányzatok vagy a parlament szintjén és a 2016-os választások során célként kell kitűznünk, hogy minél több jelöltünk legyen, annak érdekében, hogy minél hangsúlyosabb szerepet vállaljunk a döntéshozatalban.” A jövőbeni tervekkel kapcsolatosan Biró Rozália elmondta: ,,A kezdeti lendületet, tenni akarást és elszántságot kell megőriznünk, hisz az út, amely előttünk áll egyáltalán nem könnyű, de nem is unalmas. Rengeteg kihívás áll előttünk, akár a közösségépítés, akár a döntéshozatalban való részvétel területén és ahhoz, hogy ezeknek megfeleljünk, hogy könnyen vegyük az akadályokat, mernünk kell tenni, mernünk kell az asztal mellé ülni és elmondani véleményünket, kiharcolni a helyünket.” 

„Kellett nekünk bicikli, hát akkor most hajtsuk. Hallhattuk ezt többször is, de érezhettük a saját bőrünkön is. Minden szép és nehéz pillanatával együtt ez a mi szervezetünk. Olyan, ahogyan mi alakítjuk és formálgatjuk. Röviden erről szólt a mi elmúlt egy évünk”– értékelt Csóti Emese, a Nőszervezet ügyvezető elnöke. Rámutatott, a Nőszervezet nem elvenni, hanem hozzáadni, nem versenyezni, hanem eredményeket elérni, nem tisztségeket halmozni, hanem súlyt akart adni az RMDSZ tevékenységének. Csóti Emese ugyanakkor azt is kiemelte, hogy 2014 legfőbb feladata az előítéletek eloszlatása: a magyar közösséggel szembeni előítéleteket, de a nőkkel szembeni tévhiteket is le kell építeni. „Nekünk, nőknek kell elfogadóbbnak és toleránsabbnak lennünk egymás iránt. Nem szabad arra várnunk, hogy majd a férfi kollégák igazolják vissza azt, hogy mi bárhol megállhatjuk a helyünket. Első sorban, nekünk kell letisztáznunk azt, hogy mi zavar bennünket, milyen megjegyzéseket érzünk igazságtalannak”– fogalmazott az ügyvezető elnök.

A küldöttgyűlés folytatásában sor került az együttműködési megállapodás aláírására, amelynek értelmében az RMDSZ Nőszervezete és az Európai Néppárt Nőszervezete együttműködnek annak érdekében, hogy megerősödjön a nők szerepe a helyi és regionális döntéshozatalban, valamint támogatják a férfiak és a nők közötti egyenlőség elvét. A megállapodást, valamint a küldöttgyűlés munkálatait Biró Rozália szenátor, a Nőszervezet elnöke, Doris Pack, az Európai Néppárt Nőszervezetének elnöke, valamint Hegedüs Csilla kulturális államtitkár és Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere, a Nőszervezet alelnökei sajtótájékoztató keretén belül is bemutatták. (Az együttműködési megállapodás ITT olvasható) 

„Nem tudunk elvonatkoztatni attól a valóságtól, hogy mi kisebbségben éljük mindennapjainkat és a Nőszervezetnek kiemelt szerepe van abban, hogy nagyobb erőfeszítést fordítsunk hagyományaink, értékeink megőrzésére és gyarapítására. Az Európai Néppárt Nőszervezetével aláírt együttműködési megállapodás segít nekünk abban, hogy a nemzetközi szervezet eszköztárából merítve, jó példáiból inspirálódva megteremtsük a nemek közötti egyelőség gyakorlatba ültetéséhez szükséges elméleti keretet” – tájékoztatott Biró Rózália.

„A megalakulásunk után nagyon hamar azt is eldöntöttük, hogy az európai parlamenti választáson is részt veszünk. Örömmel mondhatjuk, egy nagyon tisztességes helyet harcoltunk ki magunknak az RMDSZ jelöltjeinek listáján”– fogalmazott Hegedüs Csilla kulturális államtitkár, a Nőszervezet alelnöke a sajtótájékoztatón. Rámutatott: „A Nőszervezet következő két éve arról kell szóljon, hogy megtanítsuk mindazokat a nőket, akik közéleti szerepeket kívánnak betölteni, hogyan legyenek elfogadva a közösségük részéről. Nagyon sok az olyan nő, aki megkerülhetetlen munkát végez Erdélyben, és aki akár a helyi, akár az országos döntéshozásban is szerepet akar vállalni és nekünk az a feladatunk, hogy hátteret biztosítsunk ehhez, segítsük, hogy elérjék azt, hogy még komolyabban vegye őket az erdélyi magyar közösség.”

Hegedüs Csilla ugyanakkor a küldöttgyűlésen hangsúlyozta: a 2016-os önkormányzati és parlamenti választásokra készülve elsősorban a 2014-et kell megnyernie a Szövetségnek. „Ahhoz, hogy két év múlva szavunk legyen, erőnk kell legyen most is. Ezért a legfontosabb dolgunk, hogy menjünk el szavazni november 2-án, mutassuk meg az erőnket erdélyi magyarként most, aztán mutassuk meg az erőnket magyar nőként a következő másfél évben”– tette hozzá a kulturális államtitkár.

A küldöttgyűlés további részében a Nőszervezet helyi és megyei képviselői, valamint a meghívott előadók - a szervezet szétágazó tevékenységéből példákat merítve - értékelték a megalakulástól eltelt egy évet.hozzászolás