Az Európai Néppárt Nőszervezete elfogadta az RMDSZ Nőszervezetének módosító javaslatait

2014-10-13


Október 10–11-én Zágrábban került sor az Európai Néppárt Nőszervezetének kongresszusára, melynek keretén belül elfogadták az RMDSZ Nőszervezete által megfogalmazott, a nők munkahelyhez való jutási esélyeiről szóló módosító javaslatokat. A kongresszuson a szervezetet Bálint Margit, az RMDSZ Nőszervezet nemzetközi titkára képviselte, aki fenntartotta a kongresszusi rezolúció szövegéhez beterjesztett módosító javaslatcsomagot.

,,Az RMDSZ Nőszervezete módosító javaslataiban elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy testreszabott intézkedésekre van szükség akkor, amikor a nőknek a munkapiacra való lépésüket vagy visszatérésüket akarják segíteni. Ezt figyelembe véve, arra kérjük az Európai Bizottságot, a tagállamokat és a helyi felelős hatóságokat, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek figyelembe veszik a nők különböző háttereit, mint például a nemzeti kisebbséghez való tartozásból, a szociális, gazdasági és földrajzi helyzetükből adódó különbségeket" – tájékoztatott a nőszervezet külügyi titkára.

Az RMDSZ Nőszervezete továbbá módosító javaslatában rámutatott arra, hogy a fiatalkorúak körében - 25 éves korig - mért munkanélküliség jelenlegi szintje kritikus 21 százalékot mutat Európa szinten. ,,Ezért kérjük a tagállamokat és a helyi felelős hatóságokat, hogy az új uniós költségvetési ciklusban a rendelkezésre álló minden eszközt és pénzügyi forráslehetőséget használjanak ki - mint például az Európai Ifjúsági Garancia, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap - annak érdekében, hogy a fiatalok mihamarabb munkahelyhez juthassanak. E tekintetben tartjuk fontosnak azt, hogy célzottan a nőket érintő programokat tegyenek lehetővé" – hangsúlyozta Bálint Margit.

A rezolúció szövege angol nyelven a következő linken olvasható: http://rmdsz.ro/uploads/fileok/dok/EPP_Women_resolution.pdf.hozzászolás