Megalakult az RMDSZ Csíkszeredai Nőszervezete

2014-09-01


A péntek délutáni alakuló ülésen Borboly Csaba, a Csíki Területi RMDSZ elnöke elmondta: fontosnak tartja, hogy az infrastruktúra fejlesztés mellett, a Szövetség az ifjúságot érintő kérdésekkel is hangsúlyosan foglalkozzon, hiszen hiába teremti meg az infrastrukturális feltételeket, ha nem válaszol a specifikus igényekre, és nem biztosítja az itthonmaradás egyéb jellegű feltételeit. Ebben a munkában számít a nőszervezetre.

Tánczos Barna szenátor arról beszélt, hogy jónak tartja, hogy az „elférfiasodott" közéletben a nők is hangsúlyosabb szerepet vállalnak, az általuk képviselt empátia, nyitottság hozzájárulhat ahhoz, hogy rugalmasabb, kompromisszum-készebb legyen a politika.

Lőrincz Csilla, a Csíki Területi Nőszervezet elnöke, vázolta az elmúlt egy év tevékenységét. Kiemelte a szervezet által bonyolított legfontosabb programokat, köztük a Sikeres Nők Iskoláját, amelynek folytatását továbbra is prioritásnak tartja. „Célunk, hogy a csíki nők jól érezzék maguk Csíkban."- mondta.

Napirenden szerepelt a vezetőség megválasztása. A jelenlevők a Csíkszeredai Helyi Nőszervezet elnökének Tófalvi Éva sportolót választották, aki megköszönte a bizalmat, és reményét fejezte ki, hogy első csíki helyi szervezetként példamutató csapatmunkát sikerül végezni a jővőben. Alelnöki tisztséggel bízták meg: Lázár Anna közgazdászt, György Emőke és Stan Júlia tanárt, Kovács Emese fordítót és Bálint Bernadett irodavezetőt.

Ugyanakkor, kijelölték azt a négy személyt, akik a következő két évben a nőszervezetet képviselni fogják az RMDSZ városi döntéshozó testületében, a Városi Küldöttek Tanácsában.


hozzászolás