Horváth Anna

Önkormányzatokért felelős alelnök

Horváth Anna

Önkormányzatokért felelős alelnök


1973. július 17-én születtem Székelyföldön, Csíkszeredában. Az útravaló, amelyet szüleimtől, tanáraimtól, barátaimtól kaptam meghatározó szerepet játszott az életemben. Egyetemi tanulmányaimat a bukaresti Közgazdasági Akadémián végeztem. Hogy miért döntöttem a főváros mellett? Elsősorban, mert eltökélt szándékom volt, hogy  itthon, Erdélyben való érvényesülésem érdekében, anyanyelvi szintre fejlesztem román nyelvtudásomat. Az ezredfordulón, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán szereztem második képesítésemet. 

Kolozsváron élek, visszatértem a családi házba, ahol édesapám született, nagyszüleim, dédszüleim éltek. Szeretem ezt a várost, mely felnőtté-válásom, családalapításom színtere, gyermekeim – tíz éves Márton és hét éves Krisztina – otthona. Énnekem Kolozsvár, felnőtté válásom, családalapításom színtere, a Város, melyért úgy kell dolgoznom, hogy minden itt élő magyar ember számára felcserélhetetlenné váljék. 
Az RMDSZ-nek 1991-től vagyok a tagja. 1996-ban kezdtem „politikai pályafutásomat” Frunda György kampánycsapatában. Első munkahelyemen, az 1997-ben megalakuló Kisebbségvédelmi Kormányhivatalban, tanultam és tapasztaltam meg az erdélyi magyar érdekképviselet hogyanjait és mikéntjét - a „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet” íratlan szabályait. 

Politikai „mélyvízbe dobásom” 2007 januárjában történt, amikor az RMDSZ jóvoltából kineveztek a Fejlesztési, Lakásügyi és Középítkezési Minisztérium államtitkárának. Ezt a lehetőséget, utólag is, hatalmas esélyként élem meg, hiszen nemcsak a szakmai teljesítmény és bizonyítás számára adott teret, hanem olyan ismeretek, tapasztalatok felhalmozására, amelyeket igen gyakran hasznosíthattam a későbbiekben. Ezzel a munkával egyidejűleg fokozatosan részévé váltam a Kolozs megyei RMDSZ szervezeti életének is: először a Megyei Képviselők Tanácsának tagjaként, majd gazdasági ügyekért felelős megyei alelnökként, 2010-től kezdődően a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) Kolozs megyei képviselőjeként. 2011-2012-ben a Szövetségi elnök megbízásából az RMDSZ önkormányzatokért felelős főtitkárhelyetteseként tevékenykedtem. 
Jelenleg Kolozsvár alpolgármestereként és az RMDSZ Nőszervezetének önkormányzatokért felelős alelnökeként dolgozom. E munkában minden eddiginél nagyobb örömömet lelem, hiszen nap mint nap megerősít a kolozsvári magyar közösség erejébe és bölcsességébe, az egymásra figyelés szükségességébe, a közösségi összefogás és a csapatmunka sikerességébe vetett hitemben. Alpolgármesterként, feladat-orientált csapatmunkára, következetes, átlátható közéleti magatartásra vállalkoztam, a közképviselet szolgálati és közösségépítő jellegének, valamint az elszámoltathatóság, a választókkal, a történelmi egyházainkkal, ifjúsági és civil szervezeteinkkel való folyamatos együttműködésnek a jegyében.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a kolozsvári magyar közösség önkormányzati képviselőjeként, az elkövetkező időszak legfontosabb kihívásának tartom, hogy egyszerre tudjuk megtartani az elmúlt években elnyert szavazók bizalmát és megszerezni, vagy éppen visszaszerezni a kételkedőkét. Meggyőződésem, hogy ennek a célkitűzésnek a megvalósításában az RMDSZ 2013-ban megalakult Nőszervezete hangsúlyos szerepet játszhat.

A nők arányos részvétele a közéletben döntő módon befolyásolja bármely közösség jövőjének alakítását, hiszen sajátos szempontjainknak, tapasztalatainknak érvényesítése az egész társadalom hasznát szolgálják. Az általunk képviselt Nőszervezet célja, hogy a közéleti és politikai szerepre vállalkozó nők megtalálják és megállják helyüket, hallassák hangjukat, ismertségük és elismertségük révén szerezhessenek tekintélyt nemcsak saját maguk hanem a hozzájuk hasonló törekvésű nőtársaik számára is, hogy erőforrást, tudást biztosítsunk személyes fejlődésük, szakmai, családi és szervezeti hátterük megerősítésére.