Lőrincz Csilla

Székelyföldért felelős alelnök

Lőrincz Csilla

Székelyföldért felelős alelnök


1976. október 4-én születtem Csíkszeredában. A Márton Áron Gimnáziumban érettségiztem. Angol nyelvtanári oklevelet szereztem az egri Eszterházy Károly Főiskolán, majd jogi diplomát a brassói George Barițiu Egyetemen. Közügyekkel Hargita Megye Önkormányzatánál kezdetem ismerkedni, Zsombori Vilmos elnök tanácsosaként. Az igazi „iskolát” aztán Csík Terület Ifjúsági Tanácsában (CSTIT), illetve a Magyar Ifjúsági Értekezletben (MIÉRT) tanultak jelentették. A CSTIT-től, melynek előbb alelnöke, majd elnöke voltam, azt tanultam, hogy fiatalként is lehet és kell hallatni a hangod, hogy részt kell venni a közösséget érintő döntések meghozatalában. A MIÉRT-től, amelynek hét évig elnökségi tagja voltam, azt tanultuk, hogy a közéletben a „nyitottság, partnerség, szakmaiság” elveit szem előtt tartva érdemes dolgozni.

2006-tól kezdődően Bukarest vált szakmai tevékenységem színterévé. Először az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalát vezető Markó Attila államtitkár tanácsosaként, majd Borbély László fejlesztési, középítkezési és lakásügyi miniszter, aztán pedig Markó Béla miniszterelnök-helyettes kabinetvezetőjeként dolgoztam. 2010-ben a Környezetvédelmi Alap alelnöki tisztségével bíztak meg, és mint ilyen, országos programok létrehozását és a benyújtott pályázatok elbírálását koordináltam. Bár e megbizatás két évet tartott, igazi intézményvezetői tapasztalatra tehettem szert, kollegáimmal országos programokat álmodtunk és valósítottunk meg. A mérleg: közel harminc pályázati kiírás a különböző programok keretében, összesen több mint 36.000 elbírált pályázat, és amire az általunk kidolgozott, magánszemélyeknek szóló Zöld Ház program keretében,.A 2013-ban létrejött RMDSZ Nőszervezet egy új fejezetet jelentett számomra. A nyitottság, partnerség, szakmaiság elvei új nézőponttal teljesültek ki: a sokszínűség, lendület, közösség kölcsönöztek új tartalmat. Azért hittem a kezdetektől ebben a kezdeményezésben, mert a klasszikus értelemben vett politikai nőszervezetekhez képest, az általunk megálmodott szervezet a társadalomszervezésről is szól. Hiszem, hogy programjai által az erdélyi magyar nők reális problémáival kell foglalkozzon, elvárásaira kell választ adjon. A kezdetektől kiderült, hogy sokszínűek vagyunk, ezt a sokszínűséget kell megőríznünk és megmutatnunk, a helyi értékekeket ápolnunk, és a helyi kezdeményezéseket támogatnunk.